Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Když jsme v roce 2011 připravovali k 1. vydání učebnici "Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult“, bylo nám jasné, že nejde o vyčerpávající studijní materiál. Ostatně jím ani být nemůže, Účelem výuky ortopedie na lékařských a zdravotnických fakultách je pouze uvedení do problematiky. Studenti, kteří se chtějí ortopedií zabývat hlouběji, mají k dispozici jiné texty. Tehdy jsme ortopedii vymezili jako obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou vrozených a získaných poruch pohybového aparátu. Dnes ke zmíněné učebnici přidáváme samostatný materiál dostupný v elektronické podobě s názvem Komplikace ortopedických operací.

Komplikace si nikdo nepřeje. Obáváme se jich, protože znehodnocují léčebný výsledek, prodlužují terapii a zvyšují náklady o částku spojenou s jejich řešením. Některé komplikace pacienty dokonce ohrožují na životě. Na stranu druhou jsou komplikace nedílnou součástí každého operačního i neoperačního oboru a jejich znalost je základní podmínkou dobré klinické praxe.

V předkládaném díle jsme se pokusili pojednat problematiku záměrně na velmi malé ploše, strukturované a se značným zjednodušením. Pevně věřím, že vám předložené dílo umožní základní orientaci ve světě komplikací ortopedických výkonů. V případě, že budete chtít podniknout hlubší cestu za poznáním, vždy se můžete obrátit na renomované monografie , časopisy, databáze a internetové servery.
 

 
autor: Jiří Gallo, Petr Kamínek, Jiří Lošťák | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: ortopedie, komplikace | příloh: 2 | zobrazeno: 6087x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 25.6.2014

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 3430x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Mezi základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii náleží:

• Diagnostika a léčba hernií
• Diagnostika a léčba onemocnění žlučníku
• Diagnostika a léčba onemocnění apendixu
• Diagnostika a léčba varixů dolních končetin
• Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy
• Diagnostika a léčba onemocnění prsu
• Amputace končetin
• Diagnostická rektoskopie a výkony operačním rektoskopem
• Nejčastějí onemocnění a výkony v proktologii.
 

 
autor: Miloslav Duda, Stanislav Czudek, Adolf Gryga, Jiří Herman, Dalibor Musil, Jaroslav Vyhnánek, Jiřina Heroková, Jiří Gatěk, Petr Bachleda, Petr Anděl, Matěj Škrovina | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, všeobecná chirurgie, základní výkony, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8688x | publikováno: 20.10.2012

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: imunochemicky test, analyzátor, karcinom, střevo | příloh: 1 | zobrazeno: 4545x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi

Rentgenologická metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třetího rozměru ve spojení s rozlišovací schopností, která se pohybuje v řádu stovek mikrometrů, umožňuje zobrazit detailní morfologii vyšetřovaných struktur a vztahy mezi nimi (např. počet kořenovývh kanálků) a provádět přesná měření (např. tloušťka kosti před implantologickým zákrokem). Výřet základních možností které lze pomocí CBCT provádět: libovolně volit roviny řezů, možnost měnit tloušťku řezu, měnit jas a kontrast obrazu, vytvořit 3D model anatomických struktur. Cílem přednášky je úvod do CBCT technologie.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: CBCT, Rentgenologie, metoda, Cone, Beam, Computed, Tomography | příloh: 2 | zobrazeno: 1681x | publikováno: 24.8.2015

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi

Retrakční vlákna se ve stomatologii používají nejen jako pomůcky pro otiskování v protetice, ale slouží též jako výborná pomůcka v záchovné stomatologii při zhotovování krčkových výplní. Hemostatické gely jsou vhodné pro stavění sulkulárního krvácení před otiskováním, po gingivektomii při zhotovování subgingivání výplně a pulpálního krvácení při přímém překrytí dřeně.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Hemostatické gely, Retrakční vlákna, subgingivání výplně, pulpální krvácení | příloh: 2 | zobrazeno: 5161x | publikováno: 25.8.2015

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a uplatnění v péči o konkrétního pacienta. Výukové materiály jsou oborově zaměřeny na výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na důkazu.

 
autor: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Jitka Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reissigová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na důkazu | příloh: 6 | zobrazeno: 15749x | publikováno: 21.12.2009 | poslední úpravy: 30.9.2015

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Tematický soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Videozáznamy vznikly za podpory projektu FRVŠ 1344/2012 a mohou být využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT. 

 
autor: Kristýna Pěnčíková, Jana Urbanová, Ondřej Peš, Eva Táborská | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: separace, chromatografie, gelová, ionex, adsorpce, hplc, tlc | příloh: 4 | zobrazeno: 6028x | publikováno: 30.5.2013

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2225x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu

Artróza je nejčastějším kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typická především
bolest provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. Jde o onemocnění, které nedokážeme vyléčit
a které má tendenci se postupně zhoršovat. Velmi často vede k pracovní neschopnosti, výjimkou není ani
trvalá invalidita. Kromě osobního strádání způsobuje artróza i nezanedbatelné hospodářské ztráty. Podle
údajů zdravotní komise senátu USA činily v roce 2004 přímé i nepřímé medicínské náklady spojené s artrózou
86 miliard dolarů. Jiné statistiky nás zase informují o tom, že artróza je druhým nejčastějším důvodem
pracovní neschopnosti po onemocněních srdce.

Několik slov k vlastní struktuře knížky. Po nezbytné části úvodní, v níž se dotkneme etiologie a patofyziologie
artrózy, následuje část věnovaná klinickému obrazu a diagnostice. Oddíl věnovaný léčbě artrózy byl
připravován tak, aby čtenáři nabídl nejen přehled jednotlivých léčebných modalit, ale umožnil mu i náhled
na posouzení jejich účinnosti.

 
autor: Jiří Gallo, Pavel Horák, Alois Krobot, Jindra Brtková | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Ortopedie, Váhonosné klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 6737x | publikováno: 30.1.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4555x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

 
autor: Irena Holcová | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Informace pro autory | klíčová slova: Autorské právo, e-learning, wiki, Creative Commons | příloh: 2 | zobrazeno: 6196x | publikováno: 5.10.2009 | poslední úpravy: 13.3.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 164 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 18

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. text s názvem „Základy ošetřovatelských postupů a inte.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a i.. ..klíčová slova: vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxyge.. ..klíčová slova: funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zaj.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zaj.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění perif.. ..klíčová slova: materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vs..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. publikace a autorská .. .. a doplněná verze multimediálního elektronického materiálu &bd.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Základy ošetřovatelských postupů a i.. ..klíčová slova: vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, trans.. ..klíčová slova: funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tra.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tra.. ..klíčová slova: odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tr.. ..klíčová slova: materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních,..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. diabetem 2. typu je (kromě režimových opatření) podávání perorálních antidiabetik a jiných látek s hyp.. .. metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby p.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Poranění páteře a míchy
.. základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání kortikoidů u míšního tra.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. prostredie zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) je veľmi neuspokojivé. Viaceré krajiny prijali sm.. .. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych p.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných i..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP&.. .. znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účast.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Medicína založená na důkazu v dok..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. publikace a autorská .. .. části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zaří.. .. zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Hormonální léčba děložních myomů
.. prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terapii, bude jistě role fa.. ..vel Tomeš~autori.php?tid=115#Jiří Bouda, Pavel Vl.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Komplexní léčba dekubitů
.. publikace a autorská .. .. kteří se s pacienty s dekubity v rámci s klinické praxe opakovaně setkávají. Text stručně .. .. text pregraduálním i postgraduálním studentům zdravotnických oborů a všeobecného lékařství, lékařům a zdravot.. .. Šín, Andrea Pokorná, Pavel Rotschein, Lucie Nártová, Zuzana Jelínková, Jak.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: nekrektomie, rekonstrukční techniky, laloko..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
..Ve vybraných kapitolách z psychiatrie je zahrnuto 6 .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Vybrané kapitoly z psychiatrie ..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. k přednáškám~sekce-pkp#E-learningo.. .. vedení dětských onemocnění (IMCI – Integrated .. .. úmrtí dětí do pěti let a jejich návštěv zdravotnických zařízení, 2) zlepšení zdravotnického systému a 3).. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Strategie integrovaného vedení d..

Psychosociální vývoj
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výuko weby~sekce-weby#Ozvučené p.. .. podklady pro obor "Psychosociální v.. .. podklady jsourozděleny podle jednotlivých p.. .. 9. Komunikace s pacientem; 10. Duševní stav zdravotnických pracovníků; 11. Manželská problematika; 12. N..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výuko.. .. se projevují až po delší době jejich podávání, je nutné poznat i jimi vyvolané adaptivní bu.. .. primárního účinku tšiny antidepresiv je plazmatická membrána. Vz.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Deprese, antidepresiva a membrány .. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipido dvojvrstvy, membrány, antidepresiva, transportní ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..Ve výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě .. .. spolupráce mezi Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy uni.. .. rozšiřování přístupnosti na dalších brněnských a zdravotnických zařízeních, v jednání je připojování mimobrn.. .. na dalších brněnských a zdravotnických zařízeních, v jednání je připojování mimobrněnských instit..

Perioperační ošetřovatelská péče
..vené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edu.. .. antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta n.. .. rukou hand hygiene Hygiena rukou je velmi důležitou součástí bariérových ošetřo.. .. listem operovaného pacienta, o početní kontrole zdravotnických prostředků při závěru operace a převozu pacienta ..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. interaktivní atlas čloka představuje výukový portál zaměřený na oblast t.. .. Je určen nejen pro posluchače lékařských a zdravotnických oborů, ale pro všechny zájemce o lidské tělo, ted.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Fotografický interaktivní atlas č..

Metody výzkumu a statistika
.. studijního textu Metody výzkumu a statistika je ust studenty do problematiky výzkumu ve .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: empirismus, decká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nez..

Zhotovení western blotu
.. "Zhotovení western blotu" seznamuje diváka ve z.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Zhotovení western blotu 7.4.2016 ..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. pokyny pri manipulácii s kyslíkovou fľašou, podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pac.. .. inhalačného nadstavcaAero Chamber, ručné práško inhalery - Diskhaler, DISKUS, Turbuhaler,.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Psychoterapie
.. pomocí psychologických prostředků. Uplatňuje se ve všech oborech medicíny, nejen v psychiatrii, kde .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. texty pod souhrnným názvem Příklady uplatnění mod.. .. (prodlužování) končetin Ve výukovém textu „Prolongace dlouhých kostí k.. ..klíčová slova: equinovari congenitales, Ponsetiho terapie, sádro obvazy, Perthesova choroba, pánevní osteotomie, S..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. publikace a autorská .. .. neurologických onemocnění dospělého i dětského ku. Důraz je kladen na klinické projevy j.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neurologických klin.. .. text je určen studentům všech bakalářských zdravotnických oborů. Rozšiřující informace, které obsahují pozn..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. publikace a autorská .. ..Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata ob.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: nádorů, nádorový staging, grading, riziko faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, T..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. publikace a autorská .. .. o funkčním a anatomickém uspořádání nervoho systému, typech jeho poruch a možnostech v.. .. Jana Raputová, Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela T.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neurologických klin.. .. text je určen studentům všech bakalářských zdravotnických oborů. Rozšiřující informace, které obsahují pozn.. ..klíčová slova: systém, paréza, senzitivní systém, porucha domí, smrt mozku, reflex, ..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. materiály seznamují studenty se základními pos.. .. pumpy sloužící k přesnému dávkování malých dávek léků a roztoků a její možná využití v porod.. .. dítě po mimotělním oplození v ČR se narodilo prá na naší klinice již v roce 1982. Mimotělní oplo..

Základy farmakoekonomiky
.. publikace a autorská .. .. výukom textu „Základy farmakoekonomiky“ je .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických..

Sádra v zubní laboratoři
.. se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stomatologii - sádra. Co je to vlastně sádra a ja.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Sádra v zubní laboratoři 7.4.2016 kd..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně sez.. .. medicíny. Je určen pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. publikace a autorská .. .. biologických modelů. Je možné ji využívat ve studiu matematického modelování dvěma způsoby. St.. .. (typicky studenti dalších biologických či zdravotnických oborů, případně dalších programů MU) nebude třeba.. .. cíl inovovat náplň a provázanost předmětů z kmenoho souboru předmětů oboru "Matematická bio..

Obecná histologie
.. hypertextoho Atlasu obecné histologie je uvést studující lék.. .. primárně určen posluchačům magisterského studia ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].