Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Primární léčebnou modalitou karcinomu děložního těla je chirurgická léčba. V pokročilých stádiích či u high-risk tumorů může být indikována adjuvantně či paliativně chemoterapie, radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie či hormonoterapie. Standardní stagingová operace karcinomu děložního těla spočívá v hysterektomii radikality typu A, oboustranné adnexektomii, u high risk karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie.

 
autor: Vít Weinberger | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynekologie, totální laparoskopická hysterektomie | příloh: 3 | zobrazeno: 3265x | publikováno: 27.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, karcinom ovaria, operační léčba | příloh: 5 | zobrazeno: 3894x | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Termoterapie
..klíčová slova: teplodržnost, teplosdílnost, homoiotermní jádro, poikilotermní vrstva těla, .. ..klíčová slova: teplosdílnost, homoiotermní jádro, poikilotermní vrstva těla, .. ..klíčová slova: homoiotermní jádro, poikilotermní vrstva těla,..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
..klíčová slova: adhezní spoj, dentin, hybridní vrstva..

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. žalúdka, odber biologického materiálu z povrchu tela, slizníc a .. .. žalúdka, odber biologického materiálu z povrchu tela, slizníc a dutín - prezentácia 9.11.2011 763.08 K..

Rohovka - 1.časť
.. očnej gule tvoria 3 vrstvy.  Vonkajšia vrstva (tunica fibrosa bulbi) - vonkajší väzivový obal o.. .. štruktúru ako stróma, je odolná, tuhá vrstva a je produktom endoteliálnych buniek rohovky; ..

Antropometrika
.. tedy metodami přesného měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování naměřených údajů.&..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. schopni preparovat kteroukoliv oblast lidského těla, pod dohledem zkušeného učitele anatomie. Film .. .. se provádějí kožní řezy ve vybraných oblastech těla a jakým způsobem se správně odlučuje kůže od podk..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. prehliadať priamo zrakom dutiny ľudského tela, orgány uložené v týchto dutinách a vnútro dutýc..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje detekci a násl..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temen..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou po..

Extrémní stavy
.. život v nějakém extrému. Shrnuje schopnosti těla okamžitě reagovat na změnu, která zabrání jeho po..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. [2]. Facies posterior iridis tvorí pigmentová vrstva, ktorá určuje farbu oka a má význam aj pre zra..

Kazuistika - Tungóza
.. blechami, vešmi, či komáry) do nitra hostitelova těla (myiáze, tungóza), udělal z těchto členovců &bdqu..

Histologický atlas LF MU
.. dalším zájemcům o mikroskopickou stavbu lidského těla..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. paraboly. Jej vnútornú plochu pokrýva vnútorná vrstva obalov oka: sietnica, na jej povrchu je možné v..

Videoatlas anatomie
.. pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vz..

Obecná histologie
.. a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a seznámit je s vyšet..

Fyzická mobilita a imobilita
.. pohybov trupu, posúdenie svalov, držanie tela. Polohy,  polohovanie - správny stoj, ..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. poctu, že je posledným dôležitým orgánom nášho tela, ktorý vydal tajomstvo o svojej .. .. objasnenie pôvodu fagocytujúcich buniek ľudského tela. Aj kvôli uvedeným skutočnostiam sme sa rozhodli ..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. procedúry, kúpele podľa rozsahu ponorenej časti tela, aplikácia suchého chladu, vodný madrac, obklady ..

Topografie horní a dolní končetiny
.. video na určenou anatomickou krajinu lidského těla obsahuje schématické ohraničení a průběh všech an..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. a čoraz častejšie sa transplantuje len niektorá vrstva, ktorá nahradí patologicky zmenenú časť (tzv. lam..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje st.. .. anatomických vztahů v jednotlivých krajinách těla (a dosavadní seznam návštěvníků tento předpoklad ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. na množstvo informácií o štruktúre ľudského tela, ktoré študent musí obsiahnuť aj v latinskom jaz..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. topografickou anatomii různých částí těla. Vytváření pomůcek se zaměřením pro účely výuky o..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. nad příslušnou část schematického obrázku těla člověka (v případě schematického obrázku) nebo př..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. dolných končatín v rozsahu až do 21% povrchu tela. U jedného pacienta došlo k vzniku o..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].