Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14

Zhotovení western blotu
.. (obecnými) fázemi provedení této sérologické reakce. Všechny kroky jsou přehledně uspořádány od přípr..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. imunitní reakce a imunitní tolerance zajišťují obrana o..

Očkování v graviditě
..klíčová slova: imunologická reakce, živá v..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy rege..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
..klíčová slova: polymorfismus genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární b..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. ústní skrze netěsnost mezi sponou a zubem. Reakce pacienta může být více či méně dramatická v závis..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. vzdělávací sítě MEFANET – Vlastnosti a reakce fosforečnanových aniontů 11.11.2009 118.18 KB už..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
..klíčová slova: genový polymorfizmus, polymerázová řetězová reakce..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. popř. se na nich provádí imunohistochemické reakce. Hotové řezy se montují na podložní sklo a zakr..

Imunologie VŠ lékařství
.. sítě MEFANET – Rozvoj adaptivní imunitní reakce 26.8.2014 1.85 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Stavba atomu - atomové jádro
.. stavbu atomového jádra, jeho vlastnosti, jaderné reakce a charakter ionizujícího záření. Zároveň pojedn..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. naší učebnice se zabývá zánětem, což je obranná reakce organismu, která může být vyvolána chemickým či f..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. 12.5.2012 kdokoli – Závažná alergická reakce 12.5.2012 kdokoli – Toxická reakce na .. ..klíčová slova: syndrom, synkopa, analgezie, alergická reakce, toxická reakce, lokální anestetika, akutní kor..

Mikrobiologie on-line
.. westernblot, FTA-ABS (imunofluorescence) – reakce jsou zde přehledně popsány a doplněny o četné fot..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].