Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Prvý deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si zopakujú študenti anatómiu oka a prakticky majú možnosť vykonať pitvu prasacieho oka, ktoré je fixované vo formole.

V priloženom texte uvádzame postup.

Priložené video dokumentuje postup pri pitve oka; na praktických cvičeniach používame na demonštráciu prasacie oči fixované vo formole.

Fotodokumentácia objasňuje štruktúru a charakter šošovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014

 
autor: Alena Furdová, Adriána Furdová, Xénia Faktorová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: očná guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový nerv | příloh: 5 | zobrazeno: 4828x | publikováno: 24.3.2014 | poslední úpravy: 31.3.2014

Základy anatómie oka pre medikov

Základy anatómie oka pre medikov

Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prechádza sú priehľadné, aby čo najviac zabraňovali rozptylu dopadajúceho svetla. Rohovka (lat. cornea) a šošovka (lat. lens) pomáhajú lúč svetla spojiť a zaostriť na zadnú stenu oka - sietnicu. Toto svetlo potom spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do mozgu.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Oko a oční vady
.. se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též ..

Príprava a aplikácia liekov
.. sublinqvalna aplikácia, aplikácia liekov do oka, výplach oka, aplikácia liekov do ucha, a.. .. ktokoľvek – – Podávanie liekov do oka - prezentácia 9.11.2011 775.4 KB ktokoľvek &..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. najmenších dýchacích ciest a alveol. Dýchacie orgány a ich ochrana proti noxám. Obranné systémy a po.. ..klíčová slova: dýchacie cesty, dýchacie orgány,..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska b..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Organum visus Bulbus oculi Pomocné struktury oka Organum vestibulocochleare .. .. visus Bulbus oculi Pomocné struktury oka Organum vestibulocochleare Auris..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť
..klíčová slova: smyslové orgány, čich, ..

Přehled lymfatického systému
..klíčová slova: systém, lymfatické orgány..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. prehliadať priamo zrakom dutiny ľudského tela, orgány uložené v týchto dutinách a vnútro dutých orgán..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými od..

Neurooftalmológia
.. Súvisiace články: Základy anatómie oka pre medikov Ochorenia ciev sietnice,..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. části si můžete ověřit vaše znalosti. V pomocné části jsme pro vás připravili Rejstřík medic..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska b..

Diabetická retinopatia
.. pre zníženie zrakovej funkcie. Vývoj zmien oka v dôsledku hyperglykémie je závislý od mnohých fa..

Rohovka - 1.časť
.. lámavého [optického, refrakčného] systému oka (lámavá sila je v primere + 43 D). Rohovka má pä..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. plochou dúhovky. Za normálnych okolnosti je hlboká približne 3,6mm, vyplnená čírou tekutinou, naz.. .. ploché medzikružie postavené kolmo na optickú os oka [1]. Má individuálne zafarbenie a časť z nej je v..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a ma..

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. bezkontaktných prístrojov je, že sa nedotýkajú oka (hygienické výhody), tieto prístroje sú vhodné pr..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene .. .. sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (Th), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene .. .. pričom nerozpoznávajú natívny antigén, ako to dokážu B-lymfocyty, ale antigén, ktorý sa nachádza v ž..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
..klíčová slova: orgány, embryológia, ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. T-lymfocytov berieme ešte do úvahy cytotoxické a pomocné a aj to, že táto posledná tiež nie je jednotná po.. .. T-lymfocytov berieme ešte do úvahy cytotoxické a pomocné a aj to, že táto posledná tiež nie je jednotná po.. .. líšia tým, že frekvencia ich prekurzorov je vysoká, doba potrebná na ich aktiváciu je krátka, len pá..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
..Orgány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené rú..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. články: Rohovka - 1.časť Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1...

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medi.. .. Ke každému klíčovému snímku pak existují další pomocné objekty, ve formě separátních souborů s uloženým .. .. 12.5.2012 kdokoli – Toxická reakce na lokální anestetika ve stomatologii 12.5.2012 kdokoli .. ..klíčová slova: analgezie, alergická reakce, toxická reakce, lokální anestetika, akutní koronární syndrom, vodní zá..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].