Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny

Epomed.cz je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty medicíny i další zdravotnické pracovníky. Portál je rozdělen na výukovou část, testovací část a pomocnou část. Výuková část zahrnuje výukové texty vč. tabulek, grafů a fotodokumentace, a řadu kazuistik. V testovací části si můžete ověřit vaše znalosti. V pomocné části jsme pro vás připravili Rejstřík medicínských pojmů vztažných k popáleninové medicíně; a dále Fórum, kde nám můžete sdělit vaše dotazy a postřehy.

 
autor: Leo Klein, Ondřej Malý, Jakub Čivrný | LF UK Hr. Králové | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby, Elearningové kurzy | klíčová slova: popálení, popáleniny, traumatologie, plastická chirurgie | příloh: 1 | zobrazeno: 8242x | publikováno: 14.9.2010 | poslední úpravy: 21.5.2012

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Avulze, autotransplantace, meshování, amputace, popálení | příloh: 5 | zobrazeno: 7548x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Popáleniny patria k najčastejším úrazom. Štatistiky potvrdzujú, že každý rok utrpí popáleninu približne u 1% obyvateľstva. Našťastie prevažná väčšina týchto úrazov je malého rozsahu a okolo polovice z nich ani nevyhľadá lekársku pomoc. Na Slovensku je ročne ošetrených medzi 25 000 až 27 000 úrazov popálením vo všetkých vekových skupinách. Z nich tvoria približne jednu tretinu detskí pacienti. Ročne si hospitalizáciu vyžaduje okolo 2000 postihnutých. Z tohto počtu si okolo 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových centrách.

 
autor: Ján Koller | LF UK v Bratislave | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Popáleniny, prvá pomoc | příloh: 1 | zobrazeno: 1382x | publikováno: 26.3.2018

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny

Skripta jsou primárně určena pregraduálním studentům v jejich přípravě nejen v rámci chirurgické propedeutiky, ale také SRZ z chirurgie. Jednotlivé kapitoly jsou voleny citlivě v rámci aktuálních potřeb posluchačů všeobecného lékařství. Jednotlivé kapitoly se týkají nejen historie vývoje terapie popáleninového traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu k problematice popáleninové medicíny, přednemocniční péče u pacientů s termickým traumatem, popáleninového šoku (patofyziologie, terapie), anestezie u popálených pacientů, inhalačního traumatu, lokální péče u pacientů s popálením, specifika popáleninového úrazu u dětí, infekčních komplikací. Součástí skript jsou také specifické typy poškození integrity kožního krytu – elektrotrauma, chemické trauma, chladové trauma. Prostor je věnován také trvalým následkům po popáleninách, jejich chirurgické a nechirurgické terapii.

 
autor: Břetislav Lipový, Daniela Anderle, Daniel Bartošek, Jana Bartošková, Pavel Brychta, Michaela Gremmelová, Markéta Hanslianová, Jakub Holoubek, Tomáš Kempný, Jozef Klučka, Martina Kosinová, Radomír Mager, Alexandra Mertová, Alice Rádsetoulalová, Filip Raška a další | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: popáleniny, intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, nekrektomie | příloh: 1 | zobrazeno: 994x | publikováno: 25.9.2019 | poslední úpravy: 21.11.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vady, neonatální operace solidních nádorů. Popáleniny:Etiologie popálenin, nejčastější příčiny, klasi.. ..klíčová slova: vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného dít..

Chirurgická propedeutika
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Popáleniny - chirurgická propedeutika 7.1.2009 131.54 KB ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. v roku 2005 kazuistiku troch pacientov s popáleninami dolných končatín v rozsahu až do 21% povrchu ..

Traumakurz
.. prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3... .. uživatel – – Proces hojení popáleninové rány | 25.11.2010 19.42 MB registrovaný už.. ..klíčová slova: popáleniny, popáleninové trauma, proces hojení, první pom..

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets
.. user – – Departments: Klinika popáleninové ..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. – PNO 23.9.2014 55.06 KB kdokoli – Popáleniny 23.9.2014 61.61 KB kdokoli – Poranění k.. ..klíčová slova: alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, a..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. často je asociováno s termickým traumatem, tedy popáleninami. Pravděpodobnost jeho výskytu poté narůstá se.. .. III - přednáška [VLCH9X33p] Pracoviště: Klinika popálenin a rekonstrukční c..

Komplexní léčba dekubitů
.. ošetřovatelství [VLPP3X1] Pracoviště: Klinika popálenin a plastické ..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. - cvičení [VLOR7X1c] Pracoviště: Klinika popálenin a plastické ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].