Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

poranění pánve a acetabula

Poranění pánve a acetabula

Záznam přednášek z AO symposia "Poranění pánve a acetabula" ze dne 26.9.2008 na následující témata: historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika zlomenin pánve, klasifikace zlomenin pánve, iniciální fáze ošetření (ATLS), kombinovaná poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby zlomenin pánve a diagnostika, klasifikace, léčba a komplikace zlomenin acetabula.

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: zlomeniny pánve, sympozium AO | příloh: 15 | zobrazeno: 10889x | publikováno: 30.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012

Anatomická pitva hlavy

Anatomická pitva hlavy

Film je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci obličejových krajin i krajin mozkové části hlavy tak, jak je postupováno při pitvě hlavy na Anatomickém ústavu LF MU v Brně. První část zahrnuje preparaci těchto krajin: regio parotideomasseterica, přední obličejová krajina, očnicová krajina, regio temporalis, regio occipitofrontalis a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a očnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Marie Kalabusová, Jana Maňáková, Ondřej Růžička, Tomáš Ninger, Tomáš Hlaváček, Václav Žižlavský a Bhavin Rajendra Doshi | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: pitva krajin hlavy, regio parotideomasseterica, regio temporalis, regio occipitofrontalis, regio orbitalis, regio nasalis, regio oralis, cavitas oris, cavitas nasalis, fossa infratemporalis, cavitas cranii, larynx, pharynx, orbita. | příloh: 5 | zobrazeno: 16052x | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 20.8.2013

poranění páteře a míchy

Poranění páteře a míchy

Patofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání kortikoidů u míšního traumatu.

                                               

 
autor: David Bludovský | LF UK Plzeň | disciplína: Neurochirurgie | klíčová slova: poranění páteře, poranění míchy, míšní léze, zlomeniny páteře, whiplash, SCIWORA | příloh: 1 | zobrazeno: 5106x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 18.11.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. tepelného (termického i klasického) a chladového poranění a dále pak problematiku úrazu elektrickým pr.. ..klíčová slova: medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektrickým bles..

Porod a pánevní dno
.. Následně je probírán vliv porodu ve smyslu poranění či poškození jednotlivých struktur a jsou nas..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. 81 KB registrovaný uživatel – – 18. Poranění páteře a míchy | 25.11.2010 80.5 KB registrovaný ..

Laparoskopická reimplantace močovodu
..Poranění ureteru je téměř výlučně iatrogenního původu. Z u.. ..klíčová slova: Poranění..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. perianální trombóza, sinus pilonidalis, poranění kolenních vazů, vyvrtnutí kotníku, paronychie, zá.. .. paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa. Chirurgie no..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Nádory ucha v dětském věku Poranění ucha Otogenní zánětlivé komplikace Di..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. 72.86 KB kdokoli – Kraniocerebralní poranění 23.9.2014 68.71 KB kdokoli – Křeče 2..

Cévy břicha a pánve
.. materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
.. kraniosynostózami, polohovými deformitami hlavy, pôrodnou traumou novorodenca, kaudálnymi d.. ..klíčová slova: kraniosynostóza, polohové deformity hlavy, pôrodná trauma novorodenca, kaudálne defekty ne..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o t.. .. skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. Dopravní nehoda 12.5.2012 kdokoli – Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli &nda.. .. nehoda 12.5.2012 kdokoli – Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli – L.. ..klíčová slova: vodní záchrana, podchlazení, dopravní nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní k.. ..klíčová slova: záchrana, podchlazení, dopravní nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katét..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, že do.. .. první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmatenost, hemiparéza apod. Důvodem je, že do..

Otorinolaryngologie - semináře
.. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. asfyxie (časný asfyktický syndrom) Porodní poranění Infekce v perinatálním období Mrtvorozenost a..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. Na prvním z nich je dobře zobrazena fixace hlavy pacienta do Mayfieldovy hlavové svorky. Druhé v..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. orofaciální oblast). Patří sem především oblasti hlavy a krku, ze kterých jsou vědomě vynechány ty obl..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, ..

Kapitoly z ortopedie
.. – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páteře. Naplánování operační léčby závisí na dyna..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. současné struktury pro příklad vyšetření hlavy ukazuje tabulka 1. Tabulka 1. Příklad struktury a..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. páteře. 3. den je vyhrazen pro témata - poranění páteře a periferních nervů a úžinové syndromy. Ve..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. pri technike otvoreného brucha po traumatickom poranení [7]. Práce publikujú pozitívne výsledky ako u dos.. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].