Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10

Porod a pánevní dno

Porod a pánevní dno

 Cílem výukového textu je seznámit studenty pregraduálního i postgraduálního studia s aktuálním pohledem na vliv porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní funkční anatomií pánevního dna a patofyziologií sestupu pánevních orgánů. Následně je probírán vliv porodu ve smyslu poranění či poškození jednotlivých struktur a jsou nastíněny možnosti prevence porodního poranění pánevního dna.

 
autor: Zdeněk Rušavý | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: porod, pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, patofyziologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3623x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 7.3.2015

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky

Kardiotokografické vyšetření je jedním z bezpečných způsobů, jak zjistit stav plodu in utero. Zaznamenává kontrakce dělohy a srdeční frekvenci plodu (FHR- fetal heart rate). Zobrazení FHR a jejích změn v závislosti na pohybech plodu a kontrakční činnosti nám umožňuje získat informace, které porodník a porodní asistentka potřebují ke správnému zhodnocení stavu plodu před porodem i během něj. Kardiotokografie je základní metodou monitorace plodu v průběhu 3. trimestru a během porodu.

 
autor: Jan Šula, Igor Crha | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: kardiotokografie, kardiotokograf, sonda, ultrazvuk, CTG, oxytocinový zátěžový test, intrapartální monitoring, porodnictví | příloh: 1 | zobrazeno: 14475x | publikováno: 16.2.2007 | poslední úpravy: 12.10.2011

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Proběhlý pánevní zánět je často příčinou řady závažných komplikací, včetně možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a jiných.

 
autor: Jaromír Mašata | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: adnexitida, parametritida, zánět, Douglasova dutina, ovarium, adnexitis, parametritis, tuboovariání absces, absces Douglasova prostoru | příloh: 1 | zobrazeno: 8071x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce

Ozvučená přednáška "Inkontinence moči u žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. V poslední letech se zpřesňuje a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efektivnější léčbu onemocnění. Infekce vulvy a pochvy jsou jedním z nejčastějších problémů, s kterým se setkáváme v běžné každodenní gynekologické praxi. Většina pacientek s tímto onemocněním vyžaduje pouze jednoduché vyšetření a léčbu. Přesto u části žen je obtížné stanovit správnou diagnózu nebo špatně odpovídají na standardní léčbu.

 

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod

Gynekologické záněty představují jeden z nejčastějších problémů, který vede ženu k návštěvě gynekologa.

 
autor: Jaromír Mašata | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: infekční nemoci, vagína, zánět, gynekologie, porodnictví, infekce, poševní prostředí, vulvovaginální infekce, hluboký pánevní zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 6936x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Predkladaná multimediálna e-učebnica sa zameriava na oblasť techník v pôrodnej asistencii, ktoré sú koncipované podľa najnovších trendov z hľadiska pôrodnej asistencie, gynekológie a ošetrovateľstva. Učebnica je koncipovaná podľa požiadaviek súčasnej pôrodnej asistencie, rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové legislatívne úpravy v oblasti kompetencií pôrodných asistentiek.

 

 
autor: Martina Bašková, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Výučbové webstránky | klíčová slova: pôrodná asistencia | příloh: 4 | zobrazeno: 2494x | publikováno: 9.1.2016 | poslední úpravy: 15.1.2016

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka

Učebnice je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru porodní asistentka, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samostatná gramatická příručka, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části učebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají za úkol přiblížit nejenom jednotlivé gramatické jevy, ale také slovní zásobu charakteristickou pro obor gynekologie a porodnictví. Materiál pro přípravu většiny cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem jazyků LF UK v Hradci Králové.

 
autor: Jozefa Artimová, Kateřina Pořízková, Libor Švanda, Eva Dávidová | LF MU | disciplína: Anatomie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Latinská lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická terminologie | příloh: 2 | zobrazeno: 3536x | publikováno: 6.6.2016

Psychológia v pôrodnej asistencii

Psychológia v pôrodnej asistencii

Poznanie a porozumenie psychologického prežívania tehotnej a rodiacej ženy napomáha efektívnej komunikácií medzi pôrodnou asistentkou a klientkou, a prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým študentkám pôrodnej asistencie si kladie za cieľ priblížiť tie oblasti v rámci poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii, kde poznanie psychologických súvislostí zohráva svoju významnú rolu. Prezentované poznatky sa zaoberajú psychologickými aspektami prežívania tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia (s dôrazom na základný prehľad psychopatológie v tehotenstve a po pôrode). Učebný text sa venuje tiež významu vhodnej komunikácie a prístupu k rodiacej žene, rovnako ako špecifickým situáciám v pôrodnej asistencii z psychologického pohľadu (napr. situácia perinatálnej straty a narodenie dieťaťa so zdravotnými komplikáciami).

 

 

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy jednotlivých onemocnění s cílem zajistit jejich správné rozpoznání ošetřujícím personálem v odpovídající klinické situaci (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim). Pozornost je věnována také diagnostickým a terapeutickým možnostem jednotlivých diagnostických jednotek.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Yvonne Benešová, Martina Bočková, Katarína Česká, Irena Doležalová, René Jura, Zdeněk Kadaňka, David Kec, Lenka Krajčovičová, Lenka Krbková, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Iva Šrotová, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, roztroušená skleróza mozkomíšní, neuroinfekce | příloh: 1 | zobrazeno: 3161x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důraz je kladen na klinické projevy postižení jednotlivých funkčních či anatomických systémů (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim) a také na používané vyšetřovací metody, a to zejména z hlediska jejich kontraindikací a možných komplikací, s nimiž se ošetřovatelský personál může setkat.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Tomáš Horák, Magda Horáková, René Jura, Milena Košťálová, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Martin Pail, Hana Petrášová, Jana Raputová, Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: centrální nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní nervový systém, extrapyramidový systém, motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, řeč | příloh: 1 | zobrazeno: 3615x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 51 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. a míchy 23.9.2014 720.19 KB kdokoli – Porod 23.9.2014 64.75 KB kdokoli – Sepse a.. ..klíčová slova: gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, a..

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě
.. kdokoli – Pracoviště: Gynekologicko-porodnická ..

Základy mamológie
.. – – Pracoviská: II. Gynekologicko-pôrodnícka ..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
.. úložišti – Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a ..

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
.. úložišti – Předměty/kurzy Gynekologie a porodnictví SRZk [B00576] Pracoviště: Gy..

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
.. úložišti – Předměty/kurzy Gynekologie a porodnictví SRZk [B00576] Pracoviště: Gy..

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část
.. úložišti – Předměty/kurzy Gynekologie a porodnictví SRZk [B00576] Pracoviště: Gy..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. úložišti – Předměty/kurzy Gynekologie a porodnictví SRZk [B00576] Pracoviště: Gy..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. úložišti – Předměty/kurzy Gynekologie a porodnictví SRZk [B00576] Pracoviště: Gy..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. úložišti – Předměty/kurzy Gynekologie a porodnictví SRZk [B00576] Pracoviště: Gy..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
.. žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. Symptom inkontinence moči u .. .. úložišti – Předměty/kurzy Gynekologie a porodnictví předstátnicová stáž [B01054] Pracoviště: Gy..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
.. úložišti – Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF a ..

Jak napsat bakalářskou práci
.. oborů – zejména pak studentkám porodní .. .. Bakalářská práce [BDBP072] Pracoviště: Katedra porodní ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. – Pracoviště: Ústav ošetřovatelství a porodní ..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. kdokoli – Pracoviště: Gynekologicko-porodnická ..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. s předními světovými pracovišti. Práce porodní asistentky na ambulanci centra asistované r..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. kdokoli – Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika Související články: Embr..

Léčba poruch plodnosti
.. kdokoli – Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika Související články: Embr..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. Klasifikace novorozence Patologie nezralosti Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom) Porodní po..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. a reprodukčné zdravie zahŕňajúce hodnotenie pôrodníckych, gynekologických a novorodeneckých uk..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, zároveň však môže slúžiť aj sestrá.. .. je starostlivosť poskytovaná sestrou/pôrodnou asistentkou jednotlivcovi, rodine alebo..

Ošetrovanie chronických rán
.. určený pre študentov odboru ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a všeobecného lekárstva. V rámci št..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. propedeutika II - přednáška [VLCP0622p] Porodnická analgezie a anestézie - cvičení [BPAA061] Pr..

Dysfunkční děložní krvácení
.. prohlížení 26.4.2012 kdokoli – Pracoviště: Porodnicko-gynekologická ..

Výuková videa – urologie
.. Vnitřní lékařství [VLVL076] Gynekologie a porodnictví [MFGP071] Ošetřovatelství v interních obor..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. fakulte – – Pracoviská: Ústav pôrodnej asistencie Súvisiace články: Hygienické ..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, ale aj sestrám z klinickej praxe .. .. fakulte – – Pracoviská: Ústav pôrodnej asistencie Súvisiace články: Hygienické ..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre .. .. KB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav pôrodnej.. ..klíčová slova: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, zá..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. Pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Související články: Audi..

Endometrióza
.. sítě MEFANET – Pracoviště: Gynekologicko porodnická ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].