Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Neurologické vyšetření norma
.. syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha temporálního laloku, Vyšší mozkové funkce (ment.. .. i na doprovodných videoukázkách. Anamnéza, Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy &n..

Obecná psychopatologie
.. v kontextu základních okruhů psychiky: vědomí a orientace – vnímání – myšlení &nda..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, ř.. ..klíčová slova: systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex,..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia
.. z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do pod..

Základy biologické psychiatrie
.. na signální cesty ovlivňované duševními poruchami a psychofarmaky. Následují témata vztažená k ne.. ..klíčová slova: psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní porucha..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. text “Sexualita u nemocných s psychickými poruchami“ obsahuje základní informace o s.. .. [?] Licence Sexualita u nemocných s psychickými poruchami 18.12.2008 přístup řízen na externím úložišti &.. ..klíčová slova: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..klíčová slova: porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka,..

Psychiatrické vyšetření
..klíčová slova: vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická ..

Schizofrénia
.. medzi najzávažnejšie psychické poruchy. Je to porucha psychotická (TP1) a podľa klasickej etiologickej ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. 12.1.2006 143 KB registrovaný uživatel – Vědomí a jeho poruchy 12.1.2006 63.5 KB registrovaný ..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot.. .. prováděném na mozku zatímco je pacient při vědomí a bdělý. Používá se k léčbě některých mozkových (..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
..klíčová slova: porucha řeči, kognitivní fu..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].