Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Konverzní poruchy

Konverzní poruchy

Ve výukovém videu seznámíme diváky se základními informacemi o konverzních (dissociativních) poruchách a budeme prezentovat videozáznam projevů konverzní poruchy motoriky u hospitalizované pacientky.           

                                                                                                                     

 
autor: Jiří Podlipný | LF UK Plzeň | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | klíčová slova: konverzní poruchy | příloh: 1 | zobrazeno: 2897x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 5.8.2014

Spánkové poruchy dýchania

Spánkové poruchy dýchania

Tento materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania v rozsahu postačujúcom pre uvedenú skúšku.

 
autor: Robert Vyšehradský | JLF UK v Martine | disciplína: Vnitřní lékařství, Pneumologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Sleep Apnea Syndromes, spánok, dýchanie, apnoe, chrápanie | příloh: 1 | zobrazeno: 3516x | publikováno: 14.10.2012 | poslední úpravy: 4.3.2013

poruchy metabolismu sodíku a vody

Poruchy metabolismu sodíku a vody

Přednáška shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch metabolismu sodíku a vody, jejich diagnostiku a léčbu. Nejprve je vysvětlena patofyziologie regulace vodní a sodíkové homeostázy a následně probrána hyponatremie, hypernatremie, hypovolemie a edémové stavy.

 
autor: Jakub Závada | 1.LF UK | disciplína: Nefrologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: hypernatremie, hyponatremie, hypovolemie, hypervolemie, edém, diuretika, infuzní léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 11578x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia

Přednáška shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia, jejich diagnostiku a léčbu. Postupně je zmíněna patofyziologie acidobazické rovnováhy (ABR), respirační a metabolické poruchy ABR, hyperkalemie a hypokalemie.

 
autor: Jakub Závada | 1.LF UK | disciplína: Nefrologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: acidobazická rovnováha | příloh: 1 | zobrazeno: 9510x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 23.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 39 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. publikace a autorská .. .. poruchami“ obsahuje základní informace o sexuálních problémech dle jednotlivých diagnóz dle Me.. .. text “Sexualita u nemocných s psychickými poruchami“ o.. ..Alexandra.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: sexuální dysfunkce, sexuálně deviantní chování, poruchy sexuální identifikace a p.. ..klíčová slova: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, sexuálně deviantní chování, poruchy se.. ..klíčová slova: sexuálně deviantní chování, poruchy sexuální identifikace a.. ..klíčová slova: á porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální d.. ..klíčová slova: chování, poruchy sexuální identifikace a preference.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Psychiatrie: pro 5. ročník
..arningové .. .. psychopatologie; Organicky podmíněné duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; S.. ..ace přednášek (v Adobe Presenter) z psychiatrie pr.. .. Fišar~autor-44-zdenek-fisar#a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, neurotické poruchy, .. ..klíčová slova: atrie, psychopatologie, biologická psychiatrie, ..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. publikace a autorská .. .. edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a dopl.. .. Gatěk~autor-179951-jiri-gatek#Bohumil Dudešek, Jiří .. .. sentinelové uzliny u karcinomu prsu a její identifikace během chirurgického výkonu. Ve výukovém filmu Mi.. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány .. ..klíčová slova: sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, p.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. publikace a autorská .. .. text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje i.. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, Lukáš .. .. Poranění hrtanu a průdušnice Poruchy inervace hrtanu Diferenciální diagnostika d.. .. obsahu: Ucho Nos Dutina.. ..klíčová slova: aryngologie, dětská otolaryngologie, klinická an..

Obecná a speciální psychiatrie
.. publikace a autorská .. ..atrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dyn.. ..Alexandra.. .. 12.1.2006 76.5 KB registrovaný uživatel – Poruchy vnímání 12.1.2006 74 KB registrovaný uživatel &nd.. .. zveřejnění prezentací je usnadnění získání přehledu klíčových témat p.. ..klíčová slova: vyšetření, poruchy emotivity,.. ..klíčová slova: atrické vyšetření, poruchy emotivity, sch.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Vyprázdňovanie moču a stolice
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zme.. .. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, p.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a,..

Perioperační ošetřovatelská péče
..ální učební po.. ..avené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako e.. ..aroslava.. .. pacienta Antisepse operačního pole Identifikace a bezpečnostní list Zarouškování pacientag Po.. ..a rukou hand hygiene Hygiena rukou je velmi.. ..klíčová slova: ační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
..ady k.. .. vybraných kapitolách z psychiatrie je zahrnuto 6 p.. .. Fiša.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: psychiatrie, afektivní poruchy, psychózy, .. ..klíčová slova: psychiatrie, afektivní poruchy, psychózy, n..

Obecná psychopatologie
..á.. .. psychopatologie v kontextu základních okruhů psychiky: vě.. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Psychika, Duševní poruchy.. ..klíčová slova: atologie, Psychika, Duševní p..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
..ální učební po.. ..áznam obsahuje popis procesů centralizace, .. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. se požadavky na počty vyšetření v laboratořích kladou stá.. ..klíčová slova: fáze, identifikace, centrifugace, odzátkování, decaping, ro.. ..klíčová slova: analytická fáze, identifikace, centrifugace, o..

Schizofrénia
..agogické .. ..a – koncepty, symptómy, diagnostické k.. ..án.. .. patrí medzi najzávažnejšie psychické poruchy. Je to porucha psychotická (TP1) a podľa k.. ..á je problematika rôznych koncepcií schizofrénie ta.. ..klíčová slova: a,..

Atlas onemocnění hlasu a řeči
.. spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry .. ..áš .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy.. ..klíčová slova: ace, onemocnění, hlas, hlasivky, p..

Úvod do biologické psychiatrie
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..á psychiatrie se zabývá duševními poruchami a por.. .. Fiša.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, .. ..klíčová slova: neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie,..

Biofyzika vidění
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. vnímání barvy a jasu a zmiňuje též některé poruchy tohoto vnímání. Vnímání barev zajišťují čípk.. ..áška se zabývá základními principy vidění, princi.. ..aroslava.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vidění, biofyzika..

Biologická psychiatrie
..á.. .. biologické psychiatrie, která zkoumá duševní poruchy z biologického, tj. chemického i fyzikálního hle.. ..áhlé zpracování problematiky biologické psy.. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atrie, Modelové systémy, Nervový př..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nem.. .. vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej di.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové t..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
..ální učební po.. .. vstřebávat mozkomíšní mok. Při prokázání poruchy vstřebávání je pak pacient indikován k operaci. T.. .. hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího h.. ..áclav Vybíhal~autor-43138-vaclav-vybihal#Pavel .. .. vstřebávat mozkomíšní mok. Při prokázání poruchy vstřebávání je pak pacient indikován k operaci. T.. .. video se týká funkčních testů u normotenzního hydrocefalu. Na z.. ..klíčová slova: alus, normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální ..

E-learningový kurz geriatrie
..arning~sekce-elearning#Materiály k .. .. poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího v.. ..ana Kubešová~autor-25440-hana-kubesova#Pavel W.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, malnutrice, sarkopenie, osteoporóza, .. ..klíčová slova: atologie, oligosymptomatologie,..

Neurologické vyšetření norma
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Interaktivní simu.. .. apraxie), mnestické (amnézie, poruchy paměti okamžité, čerstvé, starší), logické m.. .. multimediální prezentaci je popsán konkrétní postup při neur.. .. Neurologické kliniky 1. LFUK a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, klinické vyš.. ..áleno Ediční komisí LF UK..

Hypertextový atlas fetální patologie
..ální učební po.. ..Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem ko.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. .. vyšetření. Hlavní kapitoly obsahu: Poruchy vývoje Patologie vícečetného těhotenství: dvojč.. ..ální patologie je samostatné odvětví patologie, kte.. ..klíčová slova: atologie, fetopatologie, fetus, neonatální, f..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
..ální učební po.. .. nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR.. .. Weinberger~a.. .. péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a identifikace pacientek profitujících z primární precizně prov.. .. souboru obsahujícího 3 samostatná videa je názorně demo.. ..klíčová slova: onkogynekologie, totální laparoskopická h..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – v.. ..an Elleder~autor-156-milan-elleder#Jakub.. .. citlivé [?] Licence Glykogen: biochemie a poruchy jeho obratu v buňce | 6.2.2013 přístup řízen na e.. .. skupinou jsou nejen studenti pregraduálního studia, kteří tak mohou získat inte.. ..klíčová slova: buňky, patologie buňky, molekulární pa..

Chirurgická propedeutika
..ální učební po.. .. jednotlivých prezentacích jsou zpracována všechna základní témata chiru.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#David .. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Poruchy vnitřního prostředí 7.1.2009 88.99 KB uživatel vz.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, r..

Psychiatrické vyšetření
..ální .. .. v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny podstatné součásti komp.. .. Psychiatrické vyšetření je určeno k výuce psychiatrické p.. .. Bankovská - Motlová~autori.php?tid=512#Martin Ř.. .. video recenzoval prof. MUDr. Jan Praško, PhD, univerzita .. ..klíčová slova: atrické vyšetření, bipolární afektivní porucha, psy..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. spomedzi imunokompromitovaných pacientov. Poruchy imunity onkologického pacienta sú zvyčajne ko.. ..ané kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne myk.. .. Drgoňa.. ..a poli prevencie a liečby infekčných komplikácií on.. ..klíčová slova: á neutropénia, Invazívne mykotické in..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
..ální učební po.. ..a rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 .. .. Weinberger~autor-179985-vit-weinberger#Luboš Minář, Petra Vi.. .. péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a identifikace pacientek profitujících z primární radikální chir.. ..ace u karcinomu děložního hrdla připadá v úvahu do .. ..klíčová slova: onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, ka..

Syndróm nepokojných nôh
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. spánok. Priamymi dôsledkami SNN sú dyskomfort, poruchy spánku a únava. Tieto negatívne fenomény nás.. .. nepokojných nôh (SNN) je časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované oc.. ..al Minár~autori.php?tid=476#Peter .. ..apriek vyššie uvádzaným faktom a konzekvenciám nie ..

Anémie v dětském věku
..á.. .. dnešní době je problematika anémií velmi aktuálním tématem, a to i z důvo.. ..arbora Ludíková~autori.php?tid=32#Dagmar P.. .. 739.82 KB kdokoli – Kongenitální poruchy erytropoezy | 12.4.2011 767.09 KB kdokoli.. .. volitelného předmětu pro studenty všeobecného lékařství    Cíle řešení: Hlavním cílem proj.. ..klíčová slova: Dítě, A..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Digitálne v.. ..ame Vás sledovať ďalší z našich internistických web.. ..án Murín~autori.php?tid=486#Peter .. .. V štádiách 3 až 5 sú už prítomné sekundárne poruchy viacerých orgánov a systémov, čo si vyžaduje komp.. .. sa na webinári dozviete? Chronická obličková cho.. ..klíčová slova: á obličková choroba, kardiovaskulárne ri..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. publikácie a autorské .. .. učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a&n.. ..a Dražilová~autori.php?tid=385#Laura Gombošová, Mar.. .. zahrnuté ochorenia Refluxová choroba pažeráka, Poruchy motility pažeráka a nádory pažeráka. Ocho.. .. učebné texty "Vybrané kapitoly z hepatológie a.. ..klíčová slova: ažerák, žalúdok, tenké črevo, pankreatitída, klinic..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-02-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].