Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
..Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v oše.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická d..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. výživy, posudzovanie stavu výživy, A-antropometrické vyšetrovacie met.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Posudzovanie stavu výživy - prezentácia 11.11.2011 939.93 KB k..

Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia I.
.. súčasťou laboratórnych analýz je tiež zmyslové posudzovanie vody, potravín a kozmetických výrobkov, časť štud..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. problémy sú opísané so zreteľom na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pre ich odstránenie, či ..

Hygienická starostlivosť
.. - typy pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, unif..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].