Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem

Inhalační trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry. I když se inhalační trauma může vyskytnou i izolovaně, velmi často je asociováno s termickým traumatem, tedy popáleninami. Pravděpodobnost jeho výskytu poté narůstá se zvyšujícím se rozsahem popálené plochy. Fyzikálně-chemická povaha inhalované partikule následně rozhoduje, kde bude lokalizováno maximální množství patologických změn. V případě hydrofilnějších a větších částic je maximum postižení v oblasti orální (dutina ústní, dutina nosní), u inhalace hydrofobrnějších a menších částic se postižení posouvá aborálním směrem. Mezi nejvýznamnější komplikace v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ventilátorová pneumonie (VAP). Tato komplikace se může vyvinout u 50-80 % pacientů s inhalačním traumatem. Bronchoskopie je dnes nezastupitelnou metodikou, která má u pacientů s inhalačním traumatem významný diagnostický a terapeutický potenciál.

 
autor: Břetislav Lipový, Jakub Holoubek, Filip Raška, Pavel Brychta | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pneumologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Inhalační trauma, bronchoskopie, komplikace, infekce | příloh: 1 | zobrazeno: 2333x | publikováno: 13.6.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti poskytování specifické ošetřovatelské péče o pacienta s infekčním onemocnění.

 
autor: Simona Saibertová, Petra Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jaššo | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péče | příloh: 5 | zobrazeno: 2942x | publikováno: 10.11.2017 | poslední úpravy: 26.11.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 32 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 15

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. popáleninové medicíny, přednemocniční péče u pacientů s termickým traumatem, popáleninového šoku (pa..

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. shuntu je operace, která se provádí u pacientů s hydrocefalem. I když se jedná o univerzální výk..

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích
.. příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creati.. .. podrobněji rozebírá problematiku autorského práva v e-learningu a v systémech wiki, licence ..

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory
.. třetí komory je operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o mi.. .. následující video z operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o mi..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékař.. ..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzku..

Revmatochirurgie nohy
.. popisující zakladní ortopedické výkony nohy u pacientů trpících onemocněním poj..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. je nedílnou součástí diagnostiky a vyšetřování pacientů v hematologii, onkologii i imunologii. Antigeny..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby pacientů s diabetem 2. typu je (kromě režimových op..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik pacientů, které zaujímají prakticky celý rozsah oboru pla..

Psychiatrická propedeutika
.. medicíny smysluplně podílet na vyšetřování pacientů, aby rozuměl dění na psychiatrickém oddělení. Tex..

Komplexní léčba dekubitů
.. operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální pozornost j..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. analyzovat z pohledu základních charakteristik pacientů a diagnostických údajů a dále je regionálně a čas..

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice
.. Součástí této publikace je i ukázka edukace pacientů v používání sippingu a rovněž i využití sippingu ..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Dif.. .. příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Dif..

Príprava a aplikácia liekov
.. liekov, zaobchádzanie s omamnými látkami. Práva pacienta. Podávanie liekov per os. Lieková k.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Priprava a aplikácia liekov - úvod - prezentácia 9...

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. práva vyhradené. Nijaká časť publikácie sa nesmie repr..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v ná..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v ná..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a .. .. – 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacient 15.2.2016 ..

Urgentná medicína pre medikov
.. prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva..

Anémie v dětském věku
.. migrace, neboť vedle běžných typů anémií přibývá pacientů s netypickými formami anémií a to i v oblastech, ..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. Univerzity Komenského v Bratislave. Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie sa nesm.. ..klíčová slova: techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, ko..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. vzdelávacieho materiálu zodpovedá autor. Všetky práva vyhradené. Publikácia ani žiadna jej časť sa nesm..

Základy intenzivní medicíny
.. že shrnuje péči o poměrně široké spektrum pacientů, počínaje pooperační péčí po rozsáhlých operační..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. z možností využít videomateriály konkrétních pacientů k výukovým účelům na základě jejich písemného sou..

Aneuryzma abdominální aorty
.. jako je spirální CT či CT angiografie. U pacientů alergických na kontrastní látku můžeme s výhodou ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. na webových stránkách neobsahují videoprezentace pacientů s příslušnými diagnózami. Z etického hlediska to ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. vývojových nebo reprodukčních abnormalit u pacientů. Toto vyšetření je prováděno obvykle jednou běhe..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. časopisů a databází, vysoký počet přidělených pacientů, administrativní a organizační problémy pra..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. vodoznakem MU. Administrator: má všechna práva a provádí dohled nad chodem archivu. Při po..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-02]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].