Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z močového systému.

                                                                                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, močový systém, ledviny, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 412x | publikováno: 22.4.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 16 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Epitelová tkáň
.. a mikrofotografie. Tato příručka vznikla jako pracovní sešit pro výuku zdravotních laborantů na Záp.. .. Tato příručka vznikla jako pracovní sešit pro výuku zdravotních laborantů na Západočeské un..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji .. .. 28.8.2009 kdokoli – Pracoviště: Klinika pracovního.. ..klíčová slova: Pracovní lékařství, Horní končetiny, Rizikové fakto..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. se postupně zhoršovat. Velmi často vede k pracovní neschopnosti, výjimkou není ani trvalá in..

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. dodržení indikací, schopnosti operatéra izolovat pracovní pole a držet se základních principů asepse a adh..

Hrudní chirurgie
.. a velkých cév spadá do péče kardiochirurgů. Pracovní náplní hrudní chirurgie jsou u nás v dnešním poje..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní o..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. prostředí se doporučuje izolovat pracovní pole kofferdamem a mezi jednotlivými návštěvami z..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. 2.2.  Software Statistica Miner a jeho pracovní prostředí 2.3.  Software Clementine a jeho p..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. dobré využití potenciálu zkušených laboratorních pracovníků a výkonné analytické a perianalytické tech..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. vhodnou úpravou jejího vnitřního povrchu. Takový pracovní postup má mnoho úskalí a je nákladnější. Tato pr..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. možnosti dalšího softwarového zpracování na pracovní stanici, ať už to je úprava oken, měření, nejrů..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. dostačující cílům programu. Telehematologickou pracovní stanicí se zde rozumí pracovní místo vybavené mik..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psy.. .. (Windows Media Video). V současnosti je hotová pracovní verze 2005.1. (obr. 1a), je dokončována verze 2..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. H.320. V roce 2006 jsme pořídili pro účely výuky pracovní stanici HP XW 4400 (CPU CoreDuo 2,4GHz/2GB RAM,..

Hypertextový atlas patologie
.. bariéru danou velikostí zorného pole, pracovní vzdáleností objektivu a jeho numerickou a..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. 20.4.2012 35.23 KB kdokoli – PICO – pracovní list vyhledávací strategie 20.4.2012 14.27 KB k..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].