Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. s termickým traumatem, tedy popáleninami. Pravděpodobnost jeho výskytu poté narůstá se zvyšujícím se rozsah..

Základy biostatistiky
.. přesnost a chyby měření Popisná statistika Pravděpodobnost Induktivní statistika Kurzy nepředpokládají žá.. ..klíčová slova: induktivní statistika, deskriptivní statistika, pravděpodobnost, korelace,..

Aneuryzma abdominální aorty
.. vzestupný trend výskytu AAA v ČR. S největší pravděpodobností jde však o nárůst relativní, ovlivněný lepší dos..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. primárních studií k tvorbě rozhodovacích schémat pravděpodobnosti, ty pak využívají zdravotníci i pacienti při roz..

Analýza a klasifikace dat
.. představu, že dané metody využívají pouze pravděpodobnostní principy a že tyto metody jsou součástí stat..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-07]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].