Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu v manuálním provedení. Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky tohoto procesu v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci oboustranné komunikace NIS/LIS). Centrifugace – příprava analytických vzorků. Označení primárních a sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling). Rozpipetování (aliquoting). Roztřídení (sorting).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: identifikce, centrifugace, labeling, aliquoting, sorting | příloh: 1 | zobrazeno: 8154x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu

Videzáznam obsahuje popis procesů centralizace, integrace a konsolidace, jakožto nástroje zvyšování efektivity a produktivity. Tyto procesy laboratorní medicínu v současné době ovládají. Umožňují dobré využití potenciálu zkušených laboratorních pracovníků a výkonné analytické a perianalytické techniky, usnadňují standardizaci a dosažení vysoké kvality. Preanalytické zpracování biologických vzorků v laboratoři představuje celou řadu manuálních, často stereotypních činností, které nevyžadují speciální znalosti a dovednosti, ale vyžadují zachování standardního postupu jinak vytvářejí potenciální možnost chyby. Jednotlivé pracovní kroky se ve velkých klinických laboratořích mnohonásobně opakují.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: preanalytická fáze, identifikace, centrifugace, odzátkování, decaping, rozpipetování, aliquoting, třídění, sorting | příloh: 1 | zobrazeno: 8396x | publikováno: 27.5.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Šok, jeho druhy a fáze

Šok, jeho druhy a fáze

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Rozsáhlá přednáška pojednává o šoku z pohledu anesteziologa, o jeho patofyziologickém pozadí a o způsobech léčby. V přednášce si probereme kardiogenní šok, hemoragický šok a jiné.

 
autor: Jan Bláha | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: šok, kardiogenní šok, hemoragický šok, Šok, kardiogenní šok, hemoragický šok | příloh: 1 | zobrazeno: 16703x | publikováno: 30.1.2008 | poslední úpravy: 14.5.2012

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze

Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky laboratorního preanalytického procesu v robotizovaném provedení (Olympus OLA2000, Roche RSDA800, Tecan GENESIS FE500). Záznam obsahuje identifikaci biologického materiálu, centrifugaci, ověření kvality séra nebo plazmy, odzátkování primárních zkumavek, označení sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling), rozpipetování (aliquoting), roztřídění (sorting) a archivaci.
 

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: identifikce, centrifugace, labeling, aliquoting, sorting | příloh: 1 | zobrazeno: 6512x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Poranění pánve a acetabula
.. pánve, klasifikace zlomenin pánve, iniciální fáze ošetření (ATLS), kombinovaná poranění LS páteře a.. .. registrovaný uživatel – – Iniciální fáze ošetření (ATLS) - T. Pavelka | 29.10.2010 25.43 M..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s kl..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. na externím úložišti – Šok, jeho druhy a fáze 14.5.2012 přístup řízen na externím úložišti &nda..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. vírusy. Patologicko-anatomický v akútnej fáze pozorujeme tvorbu demyelínových plakov a a.. .. Patologicko-anatomický v akútnej fáze pozorujeme tvorbu demyelínových plakov a a..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. tekutiny, embryotransfer, podpora luteální fáze. Základy reprodukční embryologie pro porodní asi..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve sk..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. elevací ST úseku jako projevu akutní fáze infarktu myokardu, stejně tak i depresí ST úseku ..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před imp..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. pamětí, objasňuje pojmy jako superelasticita, fáze plató či austenit a martensit. Mapuje využití těc..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. otázky ve formátu PICOT.   2 PROCES A FÁZE EBP V OŠETŘOVATELSTVÍ Existuje pět (příp. šest) n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].