Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. a toxikologické charakteristiky testováním na preklinické úrovni, a farmakoterapeutických vlastností kl.. .. biologické a toxikologické charakteristiky testováním na preklinické úrovni, a farmakoterapeutických v.. ..klíčová slova: design, framakologický screening, preklinické.. ..klíčová slova: design, framakologický screening, preklinické testování..

Biostatistika
.. medicíně, deskriptivímí statistickými metodami, testováním hypotéz, analýzou rozptylu ANOVA, Bonferonniho a.. .. – Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Testování hypotéz I | 13.12.2009 430.58 KB registrovaný u..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. s několika zajímavými pojmy týkajícími se testování in vitro - a to např. s pojmem 3D kultury (tří d..

Základní nástroje v zubním lékařství
.. 7.4.2016 kdokoli – Předměty/kurzy Preklinické z. l. II - přednáška [ZLPR0232p] Pracoviště: Stom..

Sádra v zubní laboratoři
.. 7.4.2016 kdokoli – Předměty/kurzy Preklinické z. l. II - přednáška [ZLPR0232p] Pracoviště: Stom..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní ..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, popisná ..

Virtuální mikroskopický atlas
.. pohybovat preparátem. Součástí je i možnost samotestování znalostí. Projekt byl finančně podpořen grantem F.. .. Něco jako test? Ano. Systém umožňuje samotestování. Na stránkách patologie a histologie je nad s..

Základy biostatistiky
.. možno v souladu s výkladem v kurzech procvičovat testování hypotéz pomocí parametrických testů (makro zah..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. pro další klinické (neurologie, onkologie) i preklinické obory (neuroanatomie, fyziologie).  ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. kontrolovaná studie tou nejlepší metodou k testování dané hypotézy a pokud studie nebyla r..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].