Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15

Veřejné zdravotnictví
.. nejčastější příčiny nemocí, handicap a jeho prevence, podpora zdraví, prevence v péči o zdraví &nd..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné mo.. ..klíčová slova: onkogynekologie, karcinom děložního hrdla, prevence,..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala sou.. .. Preventivní zubní lékařství - seminář [BHPZ041s] Prevence ve stomatologii [MPPS081] Stomatologie -.. ..klíčová slova: prevence, zubní kaz, bakterie, slina, molekulární bi..

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
.. - konizace (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně pro..

Porod a pánevní dno
.. jednotlivých struktur a jsou nastíněny možnosti prevence porodního poranění pánevního dna...

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů, prevence..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
..klíčová slova: moči u žen, konzervativní léčba, operační léčba, prevence..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a kone..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a ..

Působení zvuku na zdraví
..klíčová slova: sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, prevence..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
..klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, ..

Základy intenzivní medicíny
.. Aspirace do plic - příčiny a následky, terapie a prevence 21.3.2006 290 KB registrovaný uživatel – E..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. ale nověji skýtají i potencionální možnosti prevence a terapie v novém století. Pokroky v porozumění m..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. i jeho rodině maximální péči a možnosti prevence výskytu geneticky podmíněných vad v rodině. Gene..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. terapie. Hojení a komplikace po popálení. Prevence vzniku hypertrofických jizev a kontraktur. ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].