Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Studijní text je zaměřený na rozsáhlou problematiku Infekcí spojených se zdravotní péčí.
Sledování výskytu těchto infekcí je významným indikátorem kvality péče ve zdravotnických
zařízeních, proto je text zaměřen na nejčastěji se vyskytující infekce, preventivní opatření
a kontrolní prvky.
Studijní text je určen pro studenty bakalářských a magisterských nelékařských oborů
lékařských, zdravotnických a zdravotně sociálních fakult.

 
autor: Kateřina Horáčková, Jana Wichsová, Marie Holubová, Helena Petržílková, Lenka Škaroupková, Nikola Řeháčková, Jana Škodová, Daniela Srpová | FZS UP | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Infektologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Kontrola infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní péčí | příloh: 1 | zobrazeno: 223x | publikováno: 4.12.2020 | poslední úpravy: 14.12.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15

Veřejné zdravotnictví
.. nejčastější příčiny nemocí, handicap a jeho prevence, podpora zdraví, prevence v péči o zdraví &nd..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné mo.. ..klíčová slova: onkogynekologie, karcinom děložního hrdla, prevence,..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala sou.. .. Preventivní zubní lékařství - seminář [BHPZ041s] Prevence ve stomatologii [MPPS081] Stomatologie -.. ..klíčová slova: prevence, zubní kaz, bakterie, slina, molekulární bi..

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
.. - konizace (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně pro..

Porod a pánevní dno
.. jednotlivých struktur a jsou nastíněny možnosti prevence porodního poranění pánevního dna...

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů, prevence..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
..klíčová slova: moči u žen, konzervativní léčba, operační léčba, prevence..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a kone..

Působení zvuku na zdraví
..klíčová slova: sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, prevence..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
..klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, ..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. nanovlánek k aplikaci bioaktivních látek v rámci prevence onemocnění dutiny ústní, Obstrukční spánková apno..

Základy intenzivní medicíny
.. Aspirace do plic - příčiny a následky, terapie a prevence 21.3.2006 290 KB registrovaný uživatel – E..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. ale nověji skýtají i potencionální možnosti prevence a terapie v novém století. Pokroky v porozumění m..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. i jeho rodině maximální péči a možnosti prevence výskytu geneticky podmíněných vad v rodině. Gene..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. terapie. Hojení a komplikace po popálení. Prevence vzniku hypertrofických jizev a kontraktur. ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].