Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Hygienická starostlivosť
.. –päsťou a prstami, záverečné vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce .. .. 2.12.2011 186.07 KB ktokoľvek – – Prevencia intertriga a dekubitov - prezentácia 9.11.2011 ..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..klíčová slova: rizikové faktory – ovplyvniteľné, prevencia, edukácia, užitočné odk..

Infúzioterapia a transfúzioterapia
.. infúzie, centrálne venózne katétre, komplikácie, prevencia a opatrenia pri infúzioterapii. Transfúzia - d..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. 3 [KDaD/PE-V3/16] Pediatria [KDaD/P-F/09] Prevencia v pediatrii [KDaD/PP-VZ/15] Pediatrická ..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
..klíčová slova: dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných i..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. Liečba je komplexná a zložitá, lepšia je prevencia. Interaktívny prístup bude vítaný! Želáme úspe..

Vybrané kapitoly z kardiológie
.. ktokoľvek – – Ateroskleróza a jej prevencia 8.9.2021 993.17 KB ktokoľvek – – ..

Prvá pomoc pre medikov
.. včasnej intervencie môžu spôsobiť zástavu obehu. Prevencia vzniku zástavy obehu pri výskytu včasných var..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, prevencia,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].