Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. ako na kľúčový faktor prevencie vzniku nemocničných infekcii. Vysokoškolské skriptá sú určené štude.. .. na kľúčový faktor prevencie vzniku nemocničných infekcii. Vysokoškolské skriptá sú určené študentom všeob.. ..klíčová slova: dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných i.. ..klíčová slova: rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných.. ..klíčová slova: dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných infekcii..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. takíto pacienti sú vnímavejší na vznik infekcií než bežná populácia a zároveň vystavení riziku ko.. .. k postupnému znižovaniu incidencie niektorých infekcií, k lepšej a rýchlejšej diagnostike, k objaveniu a..

Hygienická starostlivosť
.. –päsťou a prstami, záverečné vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce .. .. 2.12.2011 186.07 KB ktokoľvek – – Prevencia intertriga a dekubitov - prezentácia 9.11.2011 ..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..klíčová slova: rizikové faktory – ovplyvniteľné, prevencia, edukácia, užitočné odk..

Infúzioterapia a transfúzioterapia
.. infúzie, centrálne venózne katétre, komplikácie, prevencia a opatrenia pri infúzioterapii. Transfúzia - d..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. 3 [KDaD/PE-V3/16] Pediatria [KDaD/P-F/09] Prevencia v pediatrii [KDaD/PP-VZ/15] Pediatrická ..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. a IgAN u dvojčiat po prekonanej adenovírusovej infekcii, svedčia pre rovnakú patogenézu obidvoch chorôb. ..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. Liečba je komplexná a zložitá, lepšia je prevencia. Interaktívny prístup bude vítaný!   Žel..

Novinky v infektológii
.. C, nové postupy v liečbe grampozitívnych infekcií a infekcie vyvolané Clostridium dicfficile. ..

Prvá pomoc pre medikov
.. včasnej intervencie môžu spôsobiť zástavu obehu. Prevencia vzniku zástavy obehu pri výskytu včasných var..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, prevencia,..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. že sú v mukóznom priestore slúžia ako senzory infekcií vyvolávaných intracelulárne parazitujúcimi bak..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. pri diseminovanej varicelovej postvakcinačnej infekcii, čo naznačuje, že iNKT-bunky sa zúčastňujú aj na ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. rán. VAC terapia je používaná na liečbu infekcií po vytvorení cievnych bypasov [21], infekčných rá..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].