Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
..klíčová slova: závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační.. ..klíčová slova: práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti..

Chirurgická propedeutika
.. je zájem uživatelů zlepšit své znalosti a dovednosti chirurgické ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a spe..

Paliativní péče
.. klinických medicínských oborech. Znalosti a dovednosti v paliativní péči jsou proto jednou z důležitých ..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. tři složky zaměřené na: 1) zlepšení znalostí a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pr..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. postupů, které jsou součástí profesních dovedností nelékařských a lékařských oborů. Součástí textu j..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. postupů, které jsou součástí profesních dovedností lékařských i nelékařských oborů. V české verzi je..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. činností, které nevyžadují speciální znalosti a dovednosti, ale vyžadují zachování standardního postupu jina..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. ke zlepšení jejich pedagogických znalostí a dovedností v oblastech matematické a výpočetní biologie a ek..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky pře..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. učitelům ke zlepšení jejich pedagogické dovednosti pomocí efektivního využívání systému Maple při vý..

Environmentální informační systémy
.. učitelům ke zlepšení jejich pedagogické dovednosti v biologii a ekologii s využitím veřejně pří..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. tak přispěje k získání znalostí a praktických dovedností nutných pro úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky z..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro poskytování adekvátní zdravotní p..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. EBP v ošetřovatelství patří znalosti a dovednosti sestry – jak sestra standardně porozumí E..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].