Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Výukové prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu BFPP011c Zdravotnická první pomoc. Na konci tohoto předmětu bude student znát postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka.

 
autor: Zbyněk Rozkydal | LF MU | disciplína: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Sepse, alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, aspirace | příloh: 26 | zobrazeno: 8706x | publikováno: 17.9.2014 | poslední úpravy: 27.10.2017

prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 82 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 46

Medicína založená na důkazu
.. materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Ap..

Ultrasonografie
.. k přednáš.. .. powerpointová učební prezentace je věnována historii, principům, aplikacím a zob.. .. powerpointová učební prezentace je věnována historii, principům, aplikacím a zobrazovacím me.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ul.. ..klíčová slova: ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového vyš..

Basics of Nursing Presentations
..s.. .. the era of increased scrutiny regarding patient safety and the.. .. Lepiešová~authors.php?tid=69#Michaela Dingová, Jana N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia I.. ..klíčová slova: sing, nursing procedures, theoretical..

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie
.. této publikaci cheme čtenáře seznámit s kořeny vzniku chirurgie, stručně s její .. ..slav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: historie chirurgie,..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. weby~sekce-weby#E-learningové .. .. přednáška je urečna především studentům všeobecného lékař.. .. Hodis~autor-35-jiri-hodis#Karolína .. .. ústav Související články: Lékové formy - Prezentace pro bakalářské obory Farmakoterapie di.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: farmakoterapie, sympatický nervový systém, sympatolytika, sy..

Léčba poruch plodnosti
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. vitro. Následuje schématické znázornění a videoprezentace transferu embryí do dělohy p.. .. popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v rámci.. .. Huser~autor-142882-martin-huser#Igor Crha, Pavel.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Léčba po.. ..klíčová slova: st, asistovaná reprodukce, mikromanipulace, ..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Digitálne .. .. Vás sledovať ďalší z našich internistických webin.. .. sa na webinári dozviete? Chronická obličková cho.. ..klíčová slova: obličková choroba, kardiovaskulárne ..

Otorinolaryngologie - semináře
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Materiály k .. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní anatomicko-fyziologické po.. .. Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Výuková prezentace věnovaná problematice hltanu 18.11.2009 6.06 MB u.. .. z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v BrněPřílohy: Příloha Datum Velikost Př.. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a pat..

E-klinická biochemie
.. kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a interaktivního testu pro .. .. je multimediální portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je.. .. Rajdl~autori.php?tid=1#Milan Dastych, Richard Průša, Jaroslav Racek, Kristian Š.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, te.. ..klíčová slova: biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, te..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené př.. .. orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lé.. .. do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle pato.. .. do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentace 6.2.2013 přístup řízen na externím úložišti &ndas.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Úvod do ..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založ.. .. rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifikačních kompe.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: založená na důkazu, postgraduální s..

Diagnostika karcinomu prsu
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené př.. ..Prezentace seznamuje studenty s nejčastějšími dia.. .. seznamuje studenty s nejčastějšími diagnostickými z.. .. Daneš.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: prsu, mamografie, sonografie, intervenční výkony v pr..

Výpočetní tomografie - CT
.. k přednáš.. .. ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a so.. .. podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi j.. .. Š.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vý.. ..klíčová slova: spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, p..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. k přednáš.. ..Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje no.. .. je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obr.. .. Maš.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kostní t.. ..klíčová slova: normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, l..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. diela~clanky.php?s.. ..sť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a m.. .. Masár~autori.php?tid=35#Gabika Ďuricová, Ilona Ma.. ..sah Z histórie Súčasný stav Definícia b.. ..klíčová slova: sť, Vyšetrenie p..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. k prednáš.. ..spevok prináša základné informácie z anatómie, hist.. .. Mareková~autori.php?tid=240#Gabriel Sólya, Štefan Tóth, Jarmila Ve.. .. poskytujú charakteristiku pečene z pohľadu rôznych me.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pa..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. publikace a autorská .. ..Skripta jsou určena studentům bakalářských oborů pr.. .. Babinská, Gabriela Dovrtělová, Jan Juřica, Hana Kos.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Fa..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. k přednáš.. ..Prezentace je věnována klasickému standardnímu snímku hrud.. .. je věnována klasickému standardnímu snímku hrudníku, v úvodu jsou .. ..slav Ort~autor-59-jaroslav-ort#Martin.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plí..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. k prednáš.. ..spevok prináša základné informácie z anatómie, hist.. .. Mareková~autori.php?tid=240#Roland Oravský, Andrea Pavlíková, Maroš Rudnay, Anna Birková, .. .. poskytujú charakteristiky obličiek z pohľadu rôznych .. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pa..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. chemoterapií. Tato klinická jednotka představuje klinicko - radiografický syndrom .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Ch.. ..klíčová slova: iindukovaná cytostatickou léčbou, Metotrexátem indukovaná neu..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. k přednáš.. ..Prezentace uvádí základní indikace při vyšetření magneti.. .. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii .. .. Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk S.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR m..

Traumakurz
.. k přednáš.. .. prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové tr.. .. prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kl.. ..sef Bláha~autori.php?tid=314#Monika .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Tr.. ..klíčová slova: popáleninové trauma, proces hojení, první p..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. k přednáš.. ..Prezentace je určena pro studenty se zájmem o n.. .. je určena pro studenty se zájmem o neuroradiologii a lékaře. Uk.. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence .. ..klíčová slova: cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené malformace mozk..

Základy biologické psychiatrie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové we.. ..Prezentace pro výuku volitelného předmětu "Základy biol.. .. volitelného předmětu "Základy biologické psychiatrie" (B01363)doporučeného pro studenty .. .. Hroudová~autor-261-jana-hroudova#Zdeněk Fiš.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy .. ..klíčová slova: neuroplasticita, antidepresiva, antipsychotika,..

International Research Interdisciplinary School IRIS
..s~articles.php?s=Lectures#Educational.. .. IRIS “University without Walls” workshop.. .. Bacharová~authors.php?tid=532#Dominika.. .. is a very intensive and dynamic 6 - day course,.. ..klíčová slova: S, school,..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Edukační w.. ..Prezentace inovovaného učebního textu „Histologická pr.. .. inovovaného učebního textu „Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a or.. .. Lauschová~autor-22612-irena-lauschova#Miroslava .. .. Lauschová, L. Ilkovics Autor Macromedia Flash prezentace: L. Ilkovics Podpořeno FRVŠ České republiky č. p.. .. projektu: I. Lauschová, M. Sedláčková, L. Krejčířová Autoři texto.. ..klíčová slova: stologie, tkáň, metoidy v..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při z.. .. ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patolog.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence zo..

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství
..Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v.. .. v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v epi.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Lé.. ..klíčová slova: těhotens..

Antropometrika
.. kurzy~s.. ..Prezentace seznamuje studenty s integrálním pojetím an.. .. seznamuje studenty s integrálním pojetím an.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Imunitní mechanismy
.. 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Tato prezentace navazuje na již zveřejněný komentovaný PP &quo.. .. výukový materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního léka.. ..ška.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Im.. ..klíčová slova: proteiny, komplement, interferony, zánět místní a celkový, h..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].