Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Monografia podrobne analyzujúca základné princípy laparoskopickej chirurgie určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, chirurgom, gynekológom, urológom, traumatológom, gastroenterológom a lekárom prvého kontaktu so záujmom o laparoskopickú chirurgiu.

Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia).

 
autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laparoskopia, chirurgia | příloh: 2 | zobrazeno: 3139x | publikováno: 14.1.2014 | poslední úpravy: 16.1.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 47 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Význam ultrasonografie v těhotenství
.. v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v gravi.. .. jsou dopplerometrická vyšetření a použití ultrazvuku při operačních výkonech. Práce je proložena vlast..

Ultrasonografie
..klíčová slova: principy ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového v.. ..klíčová slova: principy ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového v..

Ultrazvuk v gynekologii
.. pacientek. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšetřovací metodě v diferenciální ..

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. zájmem o radiologii. Jsou popisovány základní principy zobrazování magnetickou rezonancí a její tec.. ..klíčová slova: principy MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a ..

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv
.. cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmí..

Biofyzika vidění
.. se zabývá základními principy vidění, principy vnímání barvy a jasu a zmiňuje t..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy re..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. dlouhých kostí končetin“ jsou popsány principy a postupy equalizace délky dolních , resp i h..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. publikácie 1. Princípy laparoskopickej chirurgie – základné pojmy ..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány principy biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu a ..

Vrozená dysplasie kyčelních kloubů
.. vysvětlující diagnosu, principy konservativní i operativní léčby vrozené dysp..

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia
.. shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch acidobazické rovnováhy a..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
.. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-398-kviz-principy.. .. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-398-kviz-principy..

Poruchy metabolismu sodíku a vody
.. shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam poruch metabolismu sodíku a vo..

Coxa vara adolescentium
.. popisující vznik, diagnostiku a základní principy léčby Coxa vara adolescentium (CVA). V p..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. štúdiu v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových cie..

Ekonomika laboratoří I.
.. řízení laboratoře, seznámí je se základními principy účetnicví, druhy majetku, se zásobováním a inven..

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY
.. Měl by studentům pomoci pochopit základní principy charakterizující eliminační procesy prvního a nul..

Perimetrie
.. může perimetrie nabídnout. V knize jsou popsány principy perimetrie s důrazem na nejrozšířenější static..

Optické metody používané v biochemii
.. vysvětluje principy a použití optických metod v lékařské biochemii. P..

Nukleární medicína v onkologii
.. nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), mod..

Základy mamológie
.. prsníkov, klasifikáciu nádorov prsníkov ako aj princípy ich liečby. Kniha obsahuje bohatú obrazovú do..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
..Principy, pracovní postupy, protokoly pro výsledky, k..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliat..

Chromatografie
.. především se však snaží vysvětlit principy jednotlivých technik, se kterými se v praxi m..

Elektroforéza
.. především se však snaží vysvětlit principy jednotlivých technik, se kterými se v praxi m..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. univerzity. Učební text se zabývá obecnými principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a ..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. v neuropsychofarmakologii“ jsou popsány principy a protokoly behaviorálních testů zkoumajících fen..

Základy farmakoekonomiky
.. v problematice farmakoekonomiky, popsat principy farmakoekonomických analýz, a nastínit využití fa..

Stavba atomu - elektronový obal
.. předkládá srozumitelný a přehledný pohled na principy stavby elektronového obalu atomů a vysvětluje, ja..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].