Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
autor: Jan Huták | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup | příloh: 2 | zobrazeno: 16025x | publikováno: 8.12.2011 | poslední úpravy: 29.4.2014

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 11423x | publikováno: 19.2.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Pečetění fisur
.. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kazů v jenom z pr.. ..klíčová slova: stomatologie, ošetření zubů, foramina..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpra..

Minimálně intervenční stomatologie
.. pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásní. Pod pojmem „minimálně intervenční ..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně ods.. ..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů,..

Preendodontická dostavba
.. dostavby destruované korunkové části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
..klíčová slova: topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a ..

Základy receptury léčivých přípravků
.. léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu a jeho následné hermetické zaplnění a utěsnění. P..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. výplachů mimo kořenový systém zubu je nesporně používání kofferdamu, který přin..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. mikrozávity. Případ chybění jednotlivých zubů ve spojitosti s uzavřeným vyplněním čelistní duti..

Rozštěpové vady obličeje
..klíčová slova: ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný orto..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. pahýlu. V další časti je rozebrána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu. &..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].