Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Procvičení histologických preparátů

Procvičení histologických preparátů

Jednoduchá aplikace pro studenty k procvičení preparátů ze speciální histologie, a to v rozsahu preparátů, z nichž jsou zkoušeni studenti zubního lékařství. Umožňuje rozpoznávat zobrazené struktury a poskytuje zpětnou vazbu o správnosti odpovědí. Preparáty jsou pouštěny v náhodném pořadí a mohou se opakovat, uživatel dostává informaci o své úspěšnosti v procentech. Ovládání není složité a je popsané na úvodní straně stránek. S laskavým svolením pana MUDr. Tomáše Soukupa jsem pro účely práce užil jeho obrázkových souborů.
Grafické řešení ani způsob celkového hodnocení studenta nejsou optimální, což je dáno tím, že aplikace vznikla velmi rychle, takřka náhodně. Jejím důvodem k zařazení sem byly kladné ohlasy studentů LFHK.

 
autor: Jan Folke, Tomáš Soukup | LF UK Hr. Králové | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby | klíčová slova: Histologie, preparáty, procvičení | příloh: 1 | zobrazeno: 23261x | publikováno: 15.12.2008 | poslední úpravy: 16.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část
.. obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. r..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. textem, slouží k vysvětlení a praktickému procvičení prostřednictvím virtuálních experimentů se sval..

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba
.. obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na s..

Základy biostatistiky
.. si zvolí. Příklady nabízejí možnost praktického procvičení probírané látky. Jsou koncipovány jako int..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].