Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Pelvic organ prolaps

Pelvic organ Prolaps

 V posledních letech došlo k zásadnímu posunu v nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a diagnostikou sestupů pánevního dna . Závěrem je stručně zmíněna terapie . Práce je doplněna obrazovou dokumentací z USG a MRI vyšetření.

 
autor: Martin Smažinka | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: pánevní dno, prolaps | příloh: 1 | zobrazeno: 2828x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 7.3.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE | příloh: 1 | zobrazeno: 4407x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 21.4.2016

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: bulbus oculi, sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, pupilla | příloh: 1 | zobrazeno: 4293x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Výukový materiál se zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilustrují morfologii i vývoj. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ten je možno skrýt a otestovat si znalosti jednolivých struktur.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: morfologie, smyslové orgány, čich, chuť | příloh: 1 | zobrazeno: 2835x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
autor: Věra Křížková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: aferentní nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení senzorů | příloh: 1 | zobrazeno: 2611x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 19.11.2014

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela původní, jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly atlasu obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas obsahuje zcela nové kapitoly z obecné histologie.

 
autor: Jana Dumková | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: elektronová mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 906x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 2.5.2019

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, histologie, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 4797x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Porod a pánevní dno
.. anatomií pánevního dna a patofyziologií sestupu pánevních orgánů. Následně je probírán vliv porodu ve smysl.. .. pánevního dna a patofyziologií sestupu pánevních orgánů. Následně je probírán vliv porodu ve smyslu por.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, pat.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, p.. ..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie,..

Otorinolaryngologie - semináře
..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fy..

Fyziologie gastrointestinálního traktu
.. a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lé..

Punkcie
.. je nabodnutie telovej dutiny, orgánu alebo patologického útvaru špeciálnou punkčnou ih..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr ..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retrop..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. skupinách s ohledem na využití femorálních i pánevních osteotomií.  Přílohy: Příloha Datum Veli..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počíta..

Metoda analýzy komet
.. buněk získaných ze zvířecích či lidských orgánů, nejčastěji pro svou dostupnost jsou používány bu..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v p..

Aneuryzma abdominální aorty
.. omezení, podmínkou je např. průchodnost pánevních tepen. Obě metody resekční i endovaskulární jsou ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. stagingového rozsahu výkonu přidává i odstranění orgánů či částí orgánů makroskopicky postižených nádorem..

Pediatric otorhinolaryngology
.. Speech Anatomie mluvních orgánů Physiology and development of speech ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Řeč Úvod Anatomie mluvních orgánů Fyziologie a vývoj řeči Logopedická d..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. aby si student ujasnil topografická vztahy orgánů a struktur, o nichž se dozvěděl při studiu sys..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. spôsoby jej vyšetrenia Základy morfológie orgánu..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. text prezentuje základní popisy jednotlivých ORL orgánů, jejich vyšetření, možné patologické stavy a zása..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].