Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Stopové prvky

Stopové prvky

Stopové prvky jsou prvky anorganického původu, které se vyskytují v tělesných tekutinách a tkáních ve stopovém množství (v krvi v koncentracích µmol/l nebo nižších). Některé jsou biogenní, jiné se mohou dostávat do organismu při otravách (např. Pb, Cd, Hg), při léčbě (např. Sr, Au, Pt) nebo mohou být jen náhodnými kontaminanty (vody, potravin, vzduchu).
Nejvíce zastoupeným stopovým prvkem v lidském organismu je železo. Jeho koncentrace v krvi extrémně kolísá. Během dne dochází ke změnám až o 50%.

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Stopové prvky, anorganické | příloh: 1 | zobrazeno: 1033x | publikováno: 9.1.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze
.. - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu v m..

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze
.. videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky laboratorního preanalytického procesu v r..

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči
.. infekce, preventivní opatření a kontrolní prvky. Studijní text je určen pro studenty b..

Stavba atomu - elektronový obal
..klíčová slova: obal, orbital, prvky, periodická soustava prvků, e..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na stu.. .. kurzy jsou od počátku vybaveny zpětnovazebními prvky nejenom pro studenty, ale i pro tvůrce, takže k..

Hypertextový atlas patologie
.. vzhledu atlasu se využívají CSS styly. Řídicí prvky uživatelského rozhraní (ovládání obrazů: lupa, fo..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. klinická otázka podle PICO(T) vzorce. Jednotlivé prvky klinické otázky mohou být klíčovými slovy pro zah..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].