Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Skiaskopie přímá a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní látky | příloh: 3 | zobrazeno: 8241x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak prehľadne ako aj na konkrétnych klinických prípadoch. Druhý diel je v štádiu prípravy a jeho vydanie bude nasledovať už čoskoro.

 
autor: Juraj Mokrý, Igor Porvazník, Juraj Váňa | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie, Infektologie, Mikrobiologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, antiprotozoárne látky, antituberkulotiká, rezistencia na antibiotiká, farmakológia | příloh: 1 | zobrazeno: 6780x | publikováno: 25.5.2013

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby pacientů s diabetem 2. typu je (kromě režimových opatření) podávání perorálních antidiabetik a jiných látek s hypoglykemizujícím účinkem, často v kombinaci. Pokud není kompenzace dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižování hladiny glukózy se objevilo v poslední době několik nových látek a také nových doporučení pro jejich podávání. Text uvádí základní charakteristiky jednotlivých skupin látek s hypoglykemizujícím účinkem a má pomoci studentům farmakologie lépe se orientovat v této problematice.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: Biguanidy, Glitazony, Glifloziny | příloh: 1 | zobrazeno: 3628x | publikováno: 5.4.2013 | poslední úpravy: 9.4.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Základy biologické psychiatrie
.. neuroplasticitě, neurotoxicitě, stresu, účinkům psychoaktivních látek (především antidepresiv a antipsychotik, .. ..klíčová slova: neuroplasticita, antidepresiva, antipsychotika, psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní p.. ..klíčová slova: antidepresiva, antipsychotika, psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní ..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezon.. .. – RTG metody dynamické, RTG kontrastní látky | 23.11.2010 884.39 KB registrovaný uživatel &..

Atlas řezů míchou
.. popisek umožňuje opakování dříve nastudované látky. Atlas sestává z deseti transverzálních řezů mích..

Přehled embryologie člověka v obrazech
.. medicíny k názornějšímu pochopení a opakování látky probrané ve výuce předmětu embryologie. Může slou..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
.. metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigo..

Výpočetní tomografie - CT
.. které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření. K pr..

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část
.. obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v náva..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. nitrožilně podaném malém množství radioaktivní látky značené pozitronovým zářičem získáme tomogra..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v kl..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami j..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..latky-pro-diagnosticke-zobrazovaci-metody .. ..latky-pro-diagnosticke-zobrazovaci-metody ..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV
.. ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. podle struktury, převažujícího účinku ad. Tyto látky představují hlavní regulační mechanismy imun..

Základy biostatistiky
.. Výklad je určen pro vlastní zevrubné studium látky a je na studentovi jakou formu si zvolí. ..

Obecná a speciální psychiatrie
.. a také by měly sloužit k opakování probrané látky..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. Vg9 Vd2 T-lymfocyty produkujú bakteriocídne látky (granulyzín a defenzíny), čím sa likvidujú intr..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. alebo indukciou apoptózy. Produkujú baktericídne látky ako je granulyzín a defenzíny, čím sa podieľajú n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].