Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je pokračováním autorovy diplomové práce magisterského studia oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájené v roce 2007 a jejím cílem je nabídnout základní přehled o klinických doporučených postupech.

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Lékařská etika a právo, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Doporučené postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM | příloh: 1 | zobrazeno: 10156x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 26.10.2012

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy jsou „systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli jejich metodologie tvorby, adaptace, implementace a evaluace. Především ke kvalitě a standardům doporučených postupů se přistupuje více systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených postupů AGREE II a standardy Institute of Medicine a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled hlavních metodologických principů. AGREE II nástroj byl přeložen do českého jazyka. Česká verze včetně metodologie překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených postupů České neurologické společnosti, které byly vytvořeny podle metodiky Národního referenčního centra v letech 2009 až 2012. Evaluace kvality těchto doporučených postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cílem práce bylo vytvořit, implementovat a evaluovat vzdělávací program zaměřený na doporučené postupy. Tento program byl vytvořen a implementován v roce 2008. Mezi roky 2008 a 2013 prošlo programem téměř 1000 studentů na třech lékařských fakultách v České republice.
 

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Ostatní | klíčová slova: Klinické doporučené postupy, medicína, zdravotnictví | příloh: 2 | zobrazeno: 4841x | publikováno: 28.4.2015 | poslední úpravy: 30.4.2015

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 12252x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 55 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. kostí končetin“ jsou popsány principy a postupy equalizace délky dolních , resp i horních ko..

Poranění páteře a míchy
.. a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léč..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
..klíčová slova: psychiatrie, psychoterapeutické postupy..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. a potřeby člověka [BSPC011] Ošetřovatelské postupy [BSOP021] Odborná ošetřovatelská praxe I [BS..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest. &nb..

Profesní sebeobrana
.. a upřímného manuálu zvýraznit ty myšlenkové postupy, které zvyšují šance obránce na přež..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akut..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ústrojí, gast..

Zajištění dýchacích cest
.. způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně kom..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. materiály seznamují studenty se základními postupy v reprodukční medicíně. Jsou zaměřeny především n.. .. a laboratorní postupy asistované reprodukce Počet dětí narozených po mi..

Perimetrie
.. důrazem na nejrozšířenější statickou perimetrii, postupy při vyšetření a analýze nálezů v zorném poli, mod..

Odběr krve
.. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při odběru plazmy a séra, získání a zpracování ka..

Horúčka
.. špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné postupy.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] ..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vh..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. deprese, schizofrenie a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců..

Metoda analýzy komet
.. krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy při provedení alkalicko-neutrální modifikace kom..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyšetření při pát..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kar..

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie
.. vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci násle..

Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia I.
.. o skúmaných zložkách. Taktiež by mali objasniť postupy laboratórií na zavedenie nových metód a ich čin..

Neurologické vyšetření norma
.. základních pojmů. Jednotlivé vyšetřovací postupy jsou mimo vlastní popis provedení ukázány i na do..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení ..

Biostatistika
.. Přednáška z PVK „Biostatistika“ - Statistické postupy | 13.12.2009 2.19 MB registrovaný uživatel &..

Obecná histologie
.. krevních tělísek a seznámit je s vyšetřovacími postupy, jež jsou k tomuto účelu používány v praxi. Atlas..

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče
.. bezpečnosti na operačním sále zvláště pak postupy, bez kterých by v dnešní době nebylo možné zajis..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. je podstatné vyvinúť nové efektívne terapeutické postupy pre tie malígne ochorenia, ktoré súčasnými metó..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. a potřeby člověka [BDPC011] Ošetřovatelské postupy [BDOP021] Odborná ošetřovatelská praxe I [BD..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. formulácia vedeckých cieľov a hypotéz, metódy a postupy pri zbere údajov a ich spracovaní, zvolenie z..

Labyrinty v psychiatrii
.. i „slepé uličky“, tzn. nesprávné postupy, z nichž se může student poučit o důsledcích svéh..

Základy plastickej chirurgie
.. aj v plastickej chirurgii sa objavujú nové postupy a nové skúsenosti, ktoré významne ovplyvňujú kval.. .. 1000 pred Kristom. Už v Starovekej Indii poznali postupy na rekonštrukciu amputovaného nosa. Používali kož..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].