Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU

V současné době je sice možné najít na internetu různé zdroje, které poskytují určitý návod na přípravu vědeckých publikací, ale jen málo těchto zdrojů je určených pro začínající vědce v našem regionu. Většina těchto zdrojů je navíc dostupná v anglickém jazyce a neberou tedy v úvahu rozdíly mezi prací s textem mezi češtinou a angličtinou. Domníváme se tedy, že by bylo velmi užitečné, aby studenti postgraduálního studia na LF MU měli k dispozici jasný a přehledný návod, jak postupovat při přípravě publikací, který by zohledňoval místní zvláštnosti češtiny a práce s textem v češtině a zlepšoval obecně publikační výstupy začínajících vědeckých pracovníků na LF MU.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Jan Novák, David Konečný | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Originální článek, scientometrie, publikační gramotnost, recenzní řízení | příloh: 1 | zobrazeno: 2187x | publikováno: 31.3.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 2

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. spolupráci s příslušnými lékařskými společnostmi portály, které se věnují preventabilním zhoubným nádo.. ..Portály nabízejí výukově uplatnitelné přehledy popisné ep.. ..klíčová slova: screeningové programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolo.. ..klíčová slova: screeningové programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolore..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a onl.. ..klíčová slova: citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etika, scientometrie, impact factor, h-index,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].