Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: zlomenina, distální radius, volární přístup | příloh: 1 | zobrazeno: 4532x | publikováno: 13.7.2016

Computed tomography - CT

Computed tomography - CT

This ppt teaching file resumes the principle, technical features and current methods of CT examinations in clinical practice. The presentation includes a lot of pictures, which ilustrative shows possibilities of CT and help us understand it´s principles.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test)

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Presentations | klíčová slova: CT, spiral CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfusion CT, radiation burden in CT examinations | příloh: 2 | zobrazeno: 3395x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Výpočetní tomografie - CT

Výpočetní tomografie - CT

Komentovaná ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obsahuje množství obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: CT, spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetřeních | příloh: 2 | zobrazeno: 7303x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomografie (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radioaktivní látky značené pozitronovým zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje detekci a následnou registraci změn metabolizmu v patologicky změněné tkáni, jedná se tedy o tzv. molekulární zobrazování. |Součástí výukového programu jsou příklady klinického využití PET v praxi (6 kazuistik).

 
autor: Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček, Pavel Koranda, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PET/CT | příloh: 1 | zobrazeno: 7726x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 28

Study materials for modul IC - Radiology
.. topics: Radiological imaging methods, Radioprotection, basics of radiobiology, basics of.. .. KB registered user – – Radioprotection, basics of radiobiology | 19.11.2010 558.16.. ..klíčová slova: CT, MR, Ultrasonograpgy, X-ray,..

Interaktivní výuka anatomie
.. části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní v.. ..klíčová slova: RTG, CT,..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. – – Výpočetní tomografie - CT | 23.11.2010 1.67 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Cévy břicha a pánve
.. pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Materiál je proto urče..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..ctvi-indikace .. ..ctvi-indikace ..

Přehled lymfatického systému
.. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. K..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Aneuryzma abdominální aorty
.. pupku) a vyšetření ultrazvukem máme k dispozici CT nebo jeho modifikace jako je spirální CT či CT an..

Orthopaedics
..ct.. .. – anterior cruciate ligament reconstruction, shoulder stabilization. In Surgical and..

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. jevů je v současnosti věnována jiná část výuky. CT - výklad teorie, návod na praktická cvičení Kurz ..

Hypertext atlas of Pathology
..ction-multimedia#Educational.. .. for pre-graduate students. It is under construction and in full version so far available in Czech.. .. and microscopic pictures play the key role in the pathology diagnosis..

Syndroma caudae equinae discogenes

Virtuální mikroskop
.. klinické snímky, snímky z endoskopu, rentgenu, CT i magnetické rezonance a snímky histologické). Tě..

Kapitoly z ortopedie
.. a úrazů páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páteře. ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické sp.. .. na DVD, kontakt mezi autory a studentem/čtenářem a technickou podporu. Bude obsahovat v..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní h.. .. poruchách a i jim bude věnován prostor tak, aby čtenář získal povšechný přehled tématu tohoto textu ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and Communicating System) v rámci ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné ľudské kosti .. .. použili inú metódu získavania dát, a to dentálny CT i-CAT skener. Tento skener nám umožňoval zo..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. sealing technique (VST) a sealed surface wound suction (SSS) [4]. VAC terapia spočíva v aplikácii šp..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. sálů přenáší v digitální podobě prostřednictvím konferenčního zařízení Polycom VSX7000PAL, kte..

eOtorinolaryngologie
.. naopak by byl rád, kdyby čtenáři hledali v předkládaných info.. .. 15.4 Chronické rinosinusitidy 15.5 HRCT anatomie splanchnokrania 15.6.1-5 Akutní ..

Hypertextový atlas patologie
.. více spoluautorů. Jednotlivé kapitoly (tag SECTION) jsou automaticky číslovány a mohou být vno..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].