Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Computed tomography - CT

Computed tomography - CT

This ppt teaching file resumes the principle, technical features and current methods of CT examinations in clinical practice. The presentation includes a lot of pictures, which ilustrative shows possibilities of CT and help us understand it´s principles.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test)

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Presentations | klíčová slova: CT, spiral CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfusion CT, radiation burden in CT examinations | příloh: 2 | zobrazeno: 3395x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Výpočetní tomografie - CT

Výpočetní tomografie - CT

Komentovaná ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obsahuje množství obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: CT, spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetřeních | příloh: 2 | zobrazeno: 7303x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomografie (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radioaktivní látky značené pozitronovým zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje detekci a následnou registraci změn metabolizmu v patologicky změněné tkáni, jedná se tedy o tzv. molekulární zobrazování. |Součástí výukového programu jsou příklady klinického využití PET v praxi (6 kazuistik).

 
autor: Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček, Pavel Koranda, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PET/CT | příloh: 1 | zobrazeno: 7429x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Materials for Biophysics
.. the following topics: Detection of ionizing radiation Ecology Efects of electric current on human.. .. materials for Biophysics on the following topics: Detection of ionizing radiation .. .. for Biophysics on the following topics: Detection of ionizing radiation Ecology Efects of.. .. sensitive [?] Licence Detection of ionizing radiation | 8.11.2010 57 KB registered user –.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence Detection of.. .. [?] Clinically sensitive [?] Licence Detection of ionizing radiation | 8.11.2010 57 KB.. ..klíčová slova: hearing, electric, radiation, gamma.. ..klíčová slova: hearing, electric, radiation, gamma.. ..klíčová slova: hearing, electric, radiation, gamma..

Biophysical seminars for medical students
..ing.. .. mechanical waves and sound, electromagnetic radiation, radiation and radioactivity, electric injury,.. .. of biophysical seminars dedicated to English curriculum 1C modul.. .. are: biosignals, mechanical waves and sound, electromagnetic radiation, radiation and.. .. 6.28 MB registered user – electromagnetic radiation | 29.1.2014 7.73 MB registered user – .. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence biosignals |.. .. | 29.1.2014 6.28 MB registered user – electromagnetic radiation | 29.1.2014 7.73 MB.. ..klíčová slova: radiation, biophysics, radioactivity, radiation,.. ..klíčová slova: ing radiation, biophysics, radioactivity,.. ..klíčová slova: radiation, biophysics, radioactivity, radiation, spectroscopy, imaging methods,..

Radioactivity III.
..ct.. .. of gamma rays with matter, energy spectra, radiation attenuation, and protection against.. .. „Radioactivity III“ is aimed to explain gamma decay, interaction of gamma rays with.. .. lecture „Radioactivity III“ is aimed to.. ..ína.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Radioactivity III. .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Radioactivity III. 21.4.2020 2.56 MB anyone –.. ..klíčová slova: decay, energy spect..

Radiology of bones – basic patterns
.. presentation covers the principles of radiological skeletal examinations, the.. .. patterns in X-ray osteological imaging. Structural and morphological X-ray skeletal changes in.. .. covers the principles of radiological skeletal examinations, the indications and the basic semeiological.. .. Šprin.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence Radiology of bones.. ..klíčová slova: radiology, structural changes of bones, morphological changes of..

Dynamic X-ray methods. X-ray contrast agents
.. overviews dynamic radiological procedures: principles of fluoroscopy, seriography, cineradiology.. .. contrast agents currently employed in X-ray examinations of different organs. The presentation is.. .. Šprin.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence Dynamic X - ray.. ..klíčová slova: seriography, cineradiography, videorecording. X-ray kontrast..

X-rays: Sources and Spectra
..ct.. .. and continuous), their interactions with matter, radiation attenuation and properties of X-rays important.. .. Sources and Spectra“ is aimed to explain X-ray origin, their energy spectra (line and.. .. lecture „X-rays: Sources and Spectra“ is.. ..ína.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia X-rays: Sources and .. .. citlivé [?] Licencia X-rays: Sources and Spectra 26.4.2020 1.06 MB anyone – –..

Study materials for modul IC - Radiology
..int presentations for modul ,,IC - Radiology".. .. topics: Radiological imaging methods, Radioprotection, basics of radiobiology, basics of.. .. Šprin.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence Radiological.. .. KB registered user – – Radioprotection, basics of radiobiology | 19.11.2010 558.16.. ..klíčová slova: CT, MR, Ultrasonograpgy, X-ray, Imagin.. ..klíčová slova: CT, MR, Ultrasonograpgy, X-ray,..

Interaktivní výuka anatomie
.. RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní výuku anatomie. Databáze obsahuje po.. .. části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní v.. .. Anatomický ústav 1. LF UK 1. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Grafika, Fotografie.. ..klíčová slova: RTG, CT,..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  &q.. .. Šprin.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Lékařské zobrazovací met.. .. – – Výpočetní tomografie - CT | 23.11.2010 1.67 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Cévy břicha a pánve
.. nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nachá.. .. pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Materiál je proto urče..

Lifestyle - nutrition of hygiene and epidemiology
.. for Lectures~section-mfl#E-learning.. .. for Lectures~section-mfl#E-learning.. .. of breastfeeding. Physiology of breastfeeding. Feeding.. .. diseases. Alternative diets: Characteristics and evaluation of selected types of.. .. Clinical examination, Laboratory examinations, Dietary intake, Recommended daily.. ..inks: Link Date Availability [?] Clinically.. ..klíčová slova: breastfeeding, infant feeding, young child..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..ingové .. ..ina kvízů: zobrazovací metody RTG. ht.. ..ctvi-indikace .. .. Červenková~autor-29-jana-cervenkova#Zuzana Džupin.. ..indikace .. ..ctvi-indikace ..

Přehled lymfatického systému
.. nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nachá.. .. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. K.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence přehled lymfatického sy..

diagnostic methods of nuclear medicine
.. video document performs basic information about diagnostic nuclear medicine. It.. .. 10.52 MB registered user – – radiation protection | 16.11.2010 7.71 MB registered user.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence diagnostic methods.. .. registered user – – radiation protection | 16.11.2010 7.71 MB registered user –.. ..klíčová slova: intigraphy, diagnostic methods,..

Aneuryzma abdominální aorty
.. aneuryzma abdominální aorty (zkrácené označení AAA) je závažným pos.. .. genetické dispozice ovlivňující kvalitu elastinu a kolagenu a dále zánětlivé faktory. Je mnoho zp.. .. pupku) a vyšetření ultrazvukem máme k dispozici CT nebo jeho modifikace jako je spirální CT či CT an..

Orthopaedics
..ct.. .. educational contribution contains folloving topics: Arthroscopy, Surgical and.. .. Chaloupka~author-41512-richard-chaloupka#Martin Repko, Luděk Ryba, Marek Rouchal, Ivan Müller, M.. ..In the Arthroscopy there are described principles.. .. – anterior cruciate ligament reconstruction, shoulder stabilization. In Surgical and.. ..klíčová slova: arthroscopic surgery, bone tumours, spine tumours, spine injuries, spinal cord..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
..ing~section-elearning#Educational.. .. works~sect.. .. assessed. It is obvious that a procedurally-thinking physician can react more efficiently,.. .. that a procedurally-thinking physician can react more efficiently, promptly and economically to.. .. of students and teachers creating the educational contents of the AKUTNE.CZ.. .. thinking When dealing with acute patients,.. .. algorithmic thinking should be an essential characteristic of each physician. Process flowcharts and.. .. quantities and to see results of physical examinations. On one hand, these quantities can indicate the.. ..klíčová slova: medicine, post-dural puncture headache, analgesia,.. ..klíčová slova: medicine, post-dural puncture headache, analgesia, allergic reaction, toxic..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové .. .. přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro prak.. .. Šestice e-learningových kurzů vytvořených v LMS Moodle vznikla z dů.. .. jevů je v současnosti věnována jiná část výuky. CT - výklad teorie, návod na praktická cvičení Kurz .. ..klíčová slova: biofyzika, praktika, výuka, e-learningový ..

Hypertext atlas of Pathology
..ction-multimedia#Educational.. .. Atlas of Organ Pathology contains teaching materials for pre-graduate students... .. for pre-graduate students. It is under construction and in full version so far available in Czech.. .. and microscopic pictures play the key role in the pathology diagnosis and education... .. and microscopic pictures play the key role in the pathology diagnosis..

Virtuální mikroskop
.. a zobrazovacích metod (snímky z piteven, klinické snímky, snímky z endoskopu, rentgenu, CT i ma.. .. klinické snímky, snímky z endoskopu, rentgenu, CT i magnetické rezonance a snímky histologické). Tě.. .. proostřovat (obrazy jsou snímány ve více rovinách). Většina obrazů je anotována, takže uživatel ..

Kapitoly z ortopedie
.. léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bolesti v kříži, možnosti operačního léčení bol.. .. Chaloupka~autor-41512-richard-chaloupka#Martin Repko, Luděk Ryba, Marek Rouchal, Ivan Müller, M.. .. výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických artroskopií, indikace a m.. .. a úrazů páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páteře. .. ..klíčová slova: artroskopické operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšní komprese, def..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medi.. .. projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické sp.. .. funkcí je velmi závažná z hlediska medicínského a celospolečenského. Cévní mozkové příhody j.. .. na DVD, kontakt mezi autory a studentem/čtenářem a technickou podporu. Bude obsahovat v..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a k.. .. duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní h.. .. onemocnění. Laboratorní metody též mohou přinést zpřesňování znalostí o patofyziologii nemoci, .. .. poruchách a i jim bude věnován prostor tak, aby čtenář získal povšechný přehled tématu tohoto textu ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnohočetné využití normálních, n.. .. síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and Communicating System) v rámci spolupráce m.. .. buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and Communicating System) v rámci .. ..klíčová slova: PACS, telemedicín..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky realizovanej pomocou HTML5, .. .. modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné ľudské kosti .. .. Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a je jej venovaná v prvých troch semestroch š.. .. použili inú metódu získavania dát, a to dentálny CT i-CAT skener. Tento skener nám umožňoval zo..

eOtorinolaryngologie
.. text je určen medikům, začínajícím otorinolaryngologům a fo.. .. naopak by byl rád, kdyby čtenáři hledali v předkládaných info.. .. metody 04 Nemoci nosu 05 Nemoci dutiny ústní 06 Nemoci hltanu 07 Nemoci jícnu 08 .. .. 15.4 Chronické rinosinusitidy 15.5 HRCT anatomie splanchnokrania 15.6.1-6 Akutní .. ..klíčová slova: inolaryngologie, anatomie, fyziologie, patologie,..

Hypertextový atlas patologie
.. je postupně budován od roku 1998, kdy byla na Internet uploadována první verze. S tímto atlasem sd.. .. písma jednotlivých úrovní). Kapitola má povinný nadpis a (nepovinný) údaj o autorovi kapitoly. .. .. více spoluautorů. Jednotlivé kapitoly (tag SECTION) jsou automaticky číslovány a mohou být vno..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].