Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. je studentům i pedagogům představeno do detailu recenzní řízení a jsou poskytnuty informace o komunikaci s.. .. i pedagogům představeno do detailu recenzní řízení a jsou poskytnuty informace o komunikaci s.. ..klíčová slova: článek, scientometrie, publikační gramotnost, recenzní.. ..klíčová slova: scientometrie, publikační gramotnost, recenzní řízení..

Dentální hygienistka - vstupní požadavky na znalosti z chemie
.. e-kurzu "Znalostní požadavky k příjímacímu řízení pro obor DENTÁLNÍ HYGIENISTKA v r. 2.. ..klíčová slova: chemie, příjímací řízení, dentální h..

Klinické doporučené postupy
.. i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je po..

Základy elektrofyziologie srdce
.. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností s..

Ekonomika laboratoří I.
.. studentům základní orientaci v problematice řízení laboratoře, seznámí je se základními principy úče..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. a procesní řízení léčebného procesu se s rozvojem systémů řízení kv.. .. vyšetření apod. Logika průchodu mezi snímky, řízení časové osy jakož i načítání multimediálního obsah..

Základy biostatistiky
.. prostředí a nabízí tudíž mnoho možností správy a řízení. Podle nastavení parametrů ji lze využít k říz..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. – populační genetika, studium genetického řízení vývoje – vývojová genetika a aplikace ge..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].