Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Introduction to Biological Psychiatry
..klíčová slova: neurotransmitter, receptor, psychotropic drug, schizophrenia, affective..

Fyziologie smyslů
..Receptor reaguje na příslušný podnět změnou membránového n..

Biologická psychiatrie
..klíčová slova: synapse, neurotransmiter, neurotrofin, receptor..

B lymphocytes and plasma cells
.. each antigen. An antigen binds to the membrane receptors on specific B cells and initiates a series of.. .. immunoglobulins that act as antigenic receptors. Every B cells develops a unique B..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s a.. .. populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR) ich delíme na dve základné populácie, s al..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, .. .. je to NKp46 a CD16. CD16 je nízkoafinitný receptor pre Fc-fragment IgG (Fc-gama RIII) a okrem..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. len pár hodín a variabilita ich antigénového receptora (TCR) je veľmi malá, z čoho vyplýva, že rozp..

Prezentácia antigénov
.. buniek prezentujúcich antigén aj antigénový receptor T-lymfocytov, čím aktivujú oba typy buniek. Sp.. .. opakujúce sa epitopy dokážu prekrížiť susedné receptory, čo postačuje na aktiváciu B-lymfocytu a jeho di..

Úvod do biologické psychiatrie
.. o neuronech, synapsích, neurotransmiterech a receptorových systémech uplatňujících se při přenosu nervo.. ..klíčová slova: neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, ..

Nukleární medicína v onkologii
.. nádorů Zobrazování somatostatinových a jiných receptorů Pozitronová emisní tomografie v onkologické d..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. Cytokiny působí prostřednictvím specializovaných receptorů, často mají redundantní účinek a řadí se do různ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní mo..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť
.. zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilus..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. tyrozínkinázy sprostredkúvajú prenos signálu z receptorov pre tie cytokíny, ktoré využívajú spoločný gama..

Nervus vagus
.. dráh? Alebo je to podmienené rôznorodosťou receptorov, nachádzajúcich sa na senzitívnych za..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice re..

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus
.. systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice re..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].