Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku .. .. přístup řízen na externím úložišti – Regionální anestézie a analgézie 5.2.2010 přístup řízen na e.. ..klíčová slova: intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína, bolest, anestezie, r..

Základy anesteziologie
.. větší rozšíření a popularitu získává anestezie regionální, kdy instilací anestetika k nervům, které vedou b.. .. KB registrovaný uživatel – Intravenózní regionální anestezie 5.12.2007 16.34 MB registrovaný ..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. optimalizací cut-off hodnoty je lze nastavit na regionální podmínky screeningu a především umožňují zařaze..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. a mortalita Časové trendy Věk pacientů Regionální přehledy Klinická stadia Srovnávací analýzy ..

Přehled lymfatického systému
.. PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky regionálních mízních u..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].