Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 8012x | publikováno: 18.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 26

Elektrokardiografie
.. a šíření elektrického signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení E.. .. soubor REGISTRACE EKG obsahuje flashovou animaci, která jde ..

Čelistní anomálie

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Základy farmakoekonomiky

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Rozštěpové vady obličeje

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)

Nové trendy a perspektívy v histológii VI

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. doktorandům LF UP v Olomouci na základě platné registrace. Volně dostupné části se aktivují tlačítkem Přihl..

Základy metod korekce refrakčních vad

Databáze obrazů v gastroenterologii

Zvuky srdca

Immunology for student of general medicine

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Audiovizuální studijní opora pro stáže organizované na operačních sálech

Dětská oftalmologie - 1.díl

Úvod do nemocničnej medicíny

Vybrané kapitoly z angiológie

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. je využití multimodálních dat, jejich přesná registrace (MMR) a následná 3D fúze. Využití dat z více moda..

Syndroma caudae equinae discogenes

Základy neuroanatomie a nervových drah

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Klasifikácia v psychiatrii

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].