Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. 4.17. Analýza rozptylu 4.18. Korelace a regrese B. Metody data – miningu 5. ..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: kontingenčních tabulek, ROC křivky, korelace, regrese, analýza ..

Základy biostatistiky
..klíčová slova: statistika, pravděpodobnost, korelace, regrese..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].