Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Výpravná kniha prezentuje dlouholeté výsledky a zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se zásadně podílel prof. L. Bařinka. Hlavním pilířem publikace je obrovské množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik pacientů, které zaujímají prakticky celý rozsah oboru plastické chirurgie. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol podle jednotlivých oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně prohlubuje odborné znalosti čtenářů. Jedná se o největší monografii v oboru plastické chirurgie, která dosud byla u nás vydána.

 

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 10798x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 51

Komplexní léčba dekubitů
..klíčová slova: proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové .. ..klíčová slova: proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ús..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. [VLCH9X33p] Pracoviště: Klinika popálenin a rekonstrukční..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. [VLCH9X33c] Pracoviště: Klinika popálenin a rekonstrukční..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mikroskopické techniky 7.1.2015 3.48 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Cévní chirurgie
.. otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní v..

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému
.. převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost bl..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video pre..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr..

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kon..

Aplikácia injekcií
.. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a ..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky využívané v asistované reprodukcí. Jsou doku..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení ope.. .. úvod do problematiky neurochirurgické operační techniky s vysvětlením specifik vybavení ne..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Automatický analyzátor AxSYM
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Nukleární medicína v onkologii
.. je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko z.. .. a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky   vývoj digitálních scintilačních kame..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
..klíčová slova: techniky, tkáňové kultury, buněčné linie..

Psychoterapie
.. asi 440 psychoterapeutických škol. Jednotlivé techniky i přístupy těchto škol se někdy značně liší, nicm..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
..klíčová slova: Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PE..

Obväzový materiál a obväzová technika
.. a účelu, druhy obväzov podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické p..

Automatický analytický systém MODULAR
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. Přednemocniční, nemocniční, rehabilitační a rekonstrukční péče. Konzervativní terapie, chirurgická ter..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy po.. ..klíčová slova: techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a po..

Automatizace v klinické biochemii
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno mluveným ko..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-30]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].