Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, histologie, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5134x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. čtyřech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP lalokem z pod.. .. z vnitřní strany stehna), rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a dr.. .. rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z podbřišku - DIEP l.. .. Twisted two toes – Metoda rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a dr.. ..klíčová slova: rekonstrukce prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok,.. ..klíčová slova: lalok, TMG lalok, gracilis lalok, rekonstrukce palce, přenos prstu z nohy na ..

Cévy břicha a pánve
.. a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Mater.. ..klíčová slova: žíly, 3D rekonstrukce, flashová ..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. tvrdými zubními tkáněmi a adhezivně fixovanými rekonstrukcemi jako jsou kompozitní výplně či laboratorně zhot..

Přehled lymfatického systému
.. a doprovodným textem. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rent..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. peritonea je užita alternativní technika rekonstrukce..

Minimálně intervenční stomatologie
.. již došlo k jejich poškození nabízí možnost rekonstrukce minimálně invazivními te..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně pro..

Komplexní léčba dekubitů
.. v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální ..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. terapie, mikrobiom, 3D Virtuální plánování a rekonstrukce dolní čelisti Moderní metody při studiu vývoje ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. Kazuistika:Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruk..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. je úprava oken, měření, nejrůznější softwarové rekonstrukce, fúze obrazů atd., spektrum možností záleží jen n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].