Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, histologie, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5134x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Diagnostika karcinomu prsu

Diagnostika karcinomu prsu

Prezentace seznamuje studenty s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování časných stádií karcinomu. Jsou uváděny základy mamografie a způsoby vyšetřování prsu, část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod budou mít studenti možnost poznat při praktických stážích v Centru diagnostiky chorob prsu.

 
autor: Jan Daneš | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: zobrazení prsu, mamografie, sonografie, intervenční výkony v prsu, mamografický screening | příloh: 1 | zobrazeno: 7058x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. čtyřech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP lalokem z pod.. .. výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP lalokem z podbřišku a .. .. rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z podbřišku - DIEP l.. .. rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z podbřišku - DIEP lalok .. ..klíčová slova: rekonstrukce prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok,.. ..klíčová slova: prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok, TMG..

Cévy břicha a pánve
.. a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Mater.. ..klíčová slova: žíly, 3D rekonstrukce, flashová ..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a .. .. filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány principy bi.. ..klíčová slova: sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné těl..

Karcinom endometria
.. gynekologickou malignitou (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale st..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. tvrdými zubními tkáněmi a adhezivně fixovanými rekonstrukcemi jako jsou kompozitní výplně či laboratorně zhot..

Přehled lymfatického systému
.. a doprovodným textem. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rent..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. peritonea je užita alternativní technika rekonstrukce..

Hrudní chirurgie
.. (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeobecné chirurgii). ..

Minimálně intervenční stomatologie
.. již došlo k jejich poškození nabízí možnost rekonstrukce minimálně invazivními te..

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. žlázy • Diagnostika a léčba onemocnění prsu • Amputace končetin • Diagnostická r..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla př.. ..klíčová slova: portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom hrdla d..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je zajímavou pomůckou nejenom při př..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně pro..

Komplexní léčba dekubitů
.. v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální ..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. terapie, mikrobiom, 3D Virtuální plánování a rekonstrukce dolní čelisti Moderní metody při studiu vývoje ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. Kazuistika:Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruk..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. je úprava oken, měření, nejrůznější softwarové rekonstrukce, fúze obrazů atd., spektrum možností záleží jen n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].