Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Profesionální onemocnění horních končetin

Profesionální onemocnění horních končetin

Předkládaný multimediální interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji uznávaným profesionálním postižením, a sice onemocněním horních končetin z vibrací a z přetěžování. Chtěli jsme nabídnout uživatelsky příjemné prostředí s komplexním zpracováním problematiky, která zasahuje do řady oborů, a to nejen čistě medicínských. Snahou bylo také pomocí krátkých videosekvencí představit profese a pracovní činnosti, které k těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, představena současná diagnostika i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. Index klíčových slov umožňuje snadnou orientaci v předkládaném materiálu. Látku doplňují kazuistiky a testy k ověření znalostí. Jsou vyznačeny informace pro lékaře a pro odborníky nelékaře. Členění do poměrně malých článků dovoluje, aby se každý mohl soustředit na úroveň, kterou potřebuje a na konkrétní věci, které jej zajímají.

 
autor: Marie Nakládalová, Dagmar Radiměřská, Helena Vildová, Zdeněk Nakládal, Petr Brhel, Václav Gerstner | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Pracovní lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 6129x | publikováno: 13.8.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologická symptomatologie, bilharzióza | příloh: 1 | zobrazeno: 9245x | publikováno: 12.12.2011 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. publikace a autorská .. ..avná kniha prezentuje dlouholeté výsledky a zk.. .. tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně prohlubuje odborné znalosti čt.. ..adislav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: hlava a krční plochy, rozštěp rtu, kýla, replantace horních a dolních končetin, maligní melanomy a tu.. ..klíčová slova: a krční plochy, rozštěp rtu, kýla, replantace horních a dolních končetin, maligní melanomy a tu.. ..klíčová slova: astická chirurgie, rekonstrukční chirurgie, ly.. ..klíčová slova: plochy, rozštěp rtu, kýla, replantace horních a dolních končetin, maligní melanomy a t.. ..klíčová slova: chirurgie, rekonstrukční chirurgie, lymfedém končetin, hlava a krční plochy, rozštěp rtu, kýla, repl..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
..ální učební po.. .. texty pod souhrnným názvem Příklady uplatnění moderních forem léčby v dě.. .. třen vybraným tématům: Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari c.. ..an.. .. a postupy equalizace délky dolních , resp i horních končetin za pomocí většinou zevních fixatorů. Po.. ..ace (prodlužování) končetin Ve výukovém textu &bdq.. .. jsou popsány principy a postupy equalizace délky dolních , resp i horních končetin za pomocí většinou zevn.. .. (prodlužování) končetin Ve výukovém textu „Prolongace dlouhých ko.. ..klíčová slova: atky končetin, abreviace, prolongace končetin, P.. ..klíčová slova: končetin, abreviace, prolongace končetin, Pedes ..

Revmatochirurgie nohy
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..ální prezentace popisující zakladní ortopedické výk.. .. se projevují omezením pohybů v kloubech jak dolních končetin. Nejčastěji jsou poškozeny drobné klou.. .. Pokročilá stadia vedou k deformitám končetin, která se projevují omezením pohybů v kloubech ja.. ..astislav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atochirurgie, ortopedie, revmatologie,..

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
..á.. .. základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii .. .. apendixu • Diagnostika a léčba varixů dolních končetin • Diagnostika a léčba onemocnění š.. .. a léčba varixů dolních končetin • Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlá.. ..av Duda~autori.php?tid=39#Stanislav Czudek, Adolf.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: všeobecná chirurgie, základní výkony, uč..

Kosti a kostní spojení - Bones and joints
.. materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku prakt.. .. materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie n.. ..ada Eberlová~autori.php?tid=88#Kristýna Kalusová, M.. ..       Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová .. ..klíčová slova: spojení kostí, klouby končetin, flashová ..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
..arningové .. ..aná videa seminářů z Ortopedie a Traumatologie poh.. .. a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlomenin pán.. ..alér .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. uživatel – – Klinické vyšetření končetin | 8.11.2010 29.3 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, k..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. publikace a autorská .. ..alační trauma představuje akutní postižení dýcha.. .. traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ventilátorová pneumonie (.. ..av Lipový~autor-87971-bretislav-lipovy#Jakub .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: alační trauma, bronchoskopie, komplikace, i..

Kapitoly z ortopedie
..ální učební po.. .. detailně popisuje vybrané kapitoly z ortopedie. K.. ..ard Chaloupka~autor-41512-richard-chaloupka#Martin.. .. výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických a.. .. léčení osteoporózy a osteoporotických zlomenin končetin i páteře, včetně režimových opatření. Výukový tex.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, n.. ..klíčová slova: artroskopické operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšní komprese, def..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
..ální učební po.. .. 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studi.. ..ana.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. registrovaný uživatel – Lymfoscintigrafie končetin - videoukázka (8 min) - pro rychlejší připojení (.. ..klíčová slova: onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].