Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Embryologick metody asistovan [|reprodukce|]

Embryologické metody asistované reprodukce

Na tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky využívané v asistované reprodukcí. Jsou dokumentovány mikromanipulační metody jako intracytoplazmatické injekce spermie do oocytu (ISCI), asistovaný hatchning (AH) zona pellucida embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru blastomer pro jejich vyšetření technikou preimplantační genetické diagnostiky (PGD).

 
autor: Jana Žáková, Martin Huser, Igor Crha, Pavel Ventruba | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: neplodnost, asistovaná reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 13723x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Zkladn oetrovatesk techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 11665x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Vybran hodnotiace a meracie techniky v oetrovatestve

Učebný text je určený pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov ošetrovateľstva, tiež pre sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Hodnotiace nástroje a meracie techniky v učebnom texte boli vybraté na základe potrieb školskej dokumentácie Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a splnenia kritérií pre ich výber (napr. validita nástroja). Text je členený na dve kapitoly. Prvá kapitola obsahuje súbor deviatich hodnotiacich nástrojov. Každý hodnotiaci nástroj obsahuje jeho stručný opis, vlastný nástroj a manuál k jeho vyplneniu, skórovaniu a následnej interpretácii. Druhú kapitolu tvorí súbor štyroch meracích techník. Každá meracia technika obsahuje jej stručný opis, vlastnú meraciu techniku a manuál k jej interpretácii. Učebný text je doplnený prehľadom domácich a zahraničných zdrojov k prezentovanej problematike.

 
autor: Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve | příloh: 4 | zobrazeno: 589x | publikováno: 6.10.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 50 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
.. adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a s.. ..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, as.. ..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná re.. ..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
.. adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a s.. ..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, as.. ..klíčová slova: ženská, infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná re.. ..klíčová slova: mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná reprodukce, kr..

Léčba poruch plodnosti
.. oplodnění prováděný v rámci asistované reprodukce. Jsou popsány možnosti ovariální stimulace a jej.. .. články: Embryologické metody asistované reprodukce.. ..klíčová slova: asistovaná reprodukce, mikromanipulace, reprodukční m.. ..klíčová slova: asistovaná reprodukce, mikromanipulace, reprodukční m..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. a léčbu poruch plodnosti, výkony asistované reprodukce. Uvádí přehled elementárních teoretických znalo.. .. a laboratorní postupy asistované reprodukce Počet dětí narozených po mimotělním oplození v ně.. ..klíčová slova: IVF, asistovaná reprodukce, embryologie, andrologie, in vitro fertilizace.. ..klíčová slova: IVF, asistovaná reprodukce, embryologie, andrologie, in vitro..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ús..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mikroskopické techniky 7.1.2015 3.48 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Cévní chirurgie
.. otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní v..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. Smrť a umieranie,dôstojné umieranie, eutanázia a asistovaná samovražda 15.2.2016 877.18 KB ktokoľvek – ..

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému
.. převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost bl..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. postup. Nejlépe propracované a účinné jsou techniky s miniinvazivním přístupem. Předkládané video pre..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kon..

Aplikácia injekcií
.. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a ..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Automatický analyzátor AxSYM
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Nukleární medicína v onkologii
.. je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko z.. .. a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky   vývoj digitálních scintilačních kame..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
..klíčová slova: techniky, tkáňové kultury, buněčné linie..

Psychoterapie
.. asi 440 psychoterapeutických škol. Jednotlivé techniky i přístupy těchto škol se někdy značně liší, nicm..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
..klíčová slova: Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PE..

Obväzový materiál a obväzová technika
.. a účelu, druhy obväzov podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické p..

Automatický analytický systém MODULAR
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy po.. ..klíčová slova: techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a po..

Automatizace v klinické biochemii
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno mluveným ko..

Komplexní léčba dekubitů
..klíčová slova: proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové ..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie ..

Automatická analýza moči
.. FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jed..

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích
.. Ústav lékařské biochemie, Oddělení výpočetní techniky..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].