Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle posledních guidelines z roku 2005 a pokrývá celé spektrum kardiopulmonální resuscitace tedy jak základní, tak i rozšířenou KPR.

 
autor: Jan Bruthans | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, KPR, Resuscitace | příloh: 1 | zobrazeno: 26835x | publikováno: 31.1.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

 
autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | 1.LF UK | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína, bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína | příloh: 16 | zobrazeno: 17360x | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 86 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 18

Výukové materiály - první pomoci
.. jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, r.. .. prostřednictvím externích webových zdrojů: Resuscitace GL 2010 Rizika pohybu v horách První pomoc v t.. .. externích webových zdrojů: Resuscitace GL 2010 Rizika pohybu v horách První pomoc v tělesné výc.. ..klíčová slova: pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v h.. ..klíčová slova: pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v horách - lav.. ..klíčová slova: pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v horách - lav..

Prvá pomoc pre medikov
.. päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na základe nových po.. ..Guidelines sú publikované v súlade s princípmi medicíny zalo.. .. konferencia ILCOR sa konala vo februári 2010 za účasti 320 pozvaných odborníkov z 31 krajín. P..

Lifestyle - nutrition of hygiene and epidemiology
.. young infants and young children. Dietary guidelines for the prevention of civilization..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Celková anestézie
.. [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Zajištění dýchacích cest
.. [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Klinické doporučené postupy I a II
.. AGREE II a standardy Institute of Medicine a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled ..

Základy anesteziologie
.. pravidelných seminářích Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Br..

Basics of Nursing Presentations
.. by the contributors to follow actual clinical guidelines of particular health care facilities or the..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. – Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Související články: A.. .. Testová část výukového portálu AKUTNE.CZ 19.3.2010 kdokoli – Pracoviště: Klinika a..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. – Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Související člá.. .. citlivé [?] Licence Portál AKUTNE.CZ 19.3.2010 kdokoli – Pracoviště: Klinika a..

Základy intenzivní medicíny
.. – Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní ..

Selected chapters from paediatric surgery
.. (anal atresia). Battered child syndrome Guidelines to be followed then suspecting child abuse,..

Materials for Biophysics
.. Licence Detection of ionizing radiation | 8.11.2010 57 KB registered user – – Ecology |..

diagnostic methods of nuclear medicine
.. diagnostic methods of nuclear medicine | 16.11.2010 10.52 MB registered user – – ..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. vyšetřovací metody nukleární medicíny | 15.11.2010 10.2 MB registrovaný uživatel – – r..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dět.. .. Výukový text dětská anesteziologie a resuscitace prezentuje základní popisy diagnostiky, r..

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets
.. sensitive [?] Licence Amputation | 25.11.2010 40.9 MB registered user – – ..

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom
.. [?] Licence Odolnost ke stresu - část 1 | 13.10.2010 58.45 MB registrovaný uživatel – – O..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. decision trees have been described in detail in guidelines issued by expert medical societies; such..

Study materials for modul IC - Radiology
.. Licence Radiological Imaging Methods | 19.11.2010 747.08 KB registered user – – ..

Topografie horní a dolní končetiny
.. citlivé [?] Licence Canalis cubitalis | 9.10.2010 5.07 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – ..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. [?] Licence Lékařské zobrazovací metody | 23.11.2010 5.91 MB registrovaný uživatel – – O..

Poranění pánve a acetabula
.. a historický úvod - J. Bartoníček | 9.11.2010 63.88 MB registrovaný uživatel – – D..

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi
.. citlivé [?] Licence amputace PHK | 25.11.2010 40.21 MB registrovaný uživatel – – A..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. metody v ortopedii a traumatologii | 25.11.2010 71.5 KB registrovaný uživatel – – 2..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. péče o nemocné - Arytmie | 8.11.2010 33.55 MB registrovaný uživatel – – E..

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie
.. [?] Licence Relativní vlhkost, rosný bod 14.7.2010 27.59 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET &ndas..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN.. .. Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-794-1. Prílohy: Príloha D..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].