Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Diabetická retinopatia
..klíčová slova: retina, diabetický edém makuly, neprofliferatívna re..

Základy anatómie oka pre medikov
.. potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prec..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. možné vidieť priebeh vetiev a. et v. centralis retinae. Uprostred „paraboly" je mierne..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. pigmentový epitel (pars caeca/ iridica retinae) na zadej ploche dúhovky má neuroektodermálny pô..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].