Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Rizikové faktory aterosklerózy

Rizikové faktory aterosklerózy

Mluvená přednáška k ateroskleróze a jejím rizikovým faktorům.              

                                                                                                  

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 1014x | publikováno: 6.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení

Učebný materiál prezentuje v prehľade problematiku rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení podľa európskych odporúčaní, možnosti prevencie a oblasti edukácie.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 25 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, .. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, karcinom ..

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.
..klíčová slova: nádorů, nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM kl..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva, nový fe.. .. 127.4 KB ktokoľvek – – 2. Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 17.12.2018 98...

Historie ošetřovatelství
.. kulturními, sociálními a politickými faktory. Neméně významnou roli sehrály válečné konfli..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. kyslíka, pulzná oxymetria, princíp oxymetrie, faktory ovplyvňujúce presnosť merania saturácie art..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. lekára a v spolupráci s lekárom. Vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj ošetrovateľstva. Bene.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia 1.Faktory ovplyvňujúce vývoj ošetrovateľstva 14.12.2018 98...

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. proti noxám. Obranné systémy a poškodzujúce faktory dýchacích ciest a pľúc. Nervové zakončenia v dých..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. členené do nasledujúcich štyroch kapitol – faktory rozvoja ošetrovateľstva (..

Profesionální onemocnění horních končetin
..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktory..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. kg hmotnosti a na 1 tep. Seznámení s korekčními faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku n..

Cévní chirurgie
.. je snahou definovat nové standardy a limitující faktory. Předkládaný text je souhrn současných lite..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
..klíčová slova: klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové faktory..

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče
..klíčová slova: faktory, bezpečnost, perioperační péče, Perioperační péče..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morb..

Starostlivosť o pomôcky
.. nozokomiálnych nákaz, endogenne aexogenne faktory nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na ruk..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory ochorení, ich klinický obraz, diagnostika, m..

Hygienická starostlivosť
.. vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce vznik dekubitu, mechanizmus vzniku ..

Nukleární medicína v onkologii
.. faktory pokroku v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicínské ..

Základy informačných technológií
.. na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezpečnosť. Prílohy: Príl..

Výukový atlas zubů člověka
.. „zubem“ času, klimatickými a jinými faktory ovlivněny během uložení (načervenalost kořenů zub..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizikové faktory sú považované expozícia určitým typom chemikálií ..

Aneuryzma abdominální aorty
.. kvalitu elastinu a kolagenu a dále zánětlivé faktory. Je mnoho způsobů jak diagnostikovat AAA a kromě ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. Laboratórne vyšetrovacie metódy 5..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. chýb oka. Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie Centrálna ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. delenia a udržiavaní stálej teploty. Tieto faktory vedú podľa autorov k skoršiemu odstráneniu bak..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].