Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení
.. materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy .. ..klíčová slova: nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení.. ..klíčová slova: zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení senzorů..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod břišních a probrána etio..

Úvod do počítačových systémů
.. používané jednotky, kódování informace, základní rozdělení počítačů. Ve druhé části "Úvodu do počítač..

Elektroforéza
.. metod - o elektroforéze. Pojednává o způsobech rozdělení jednotlivých technik dle fyzikálně-chemických pri..

Radiologické zobrazovací metody
.. podobou a trendy jeho dalšího rozvoje. Podává rozdělení hlavních zobrazovacích modalit dle fyzikálních pr..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. sportovci a nemocnými osobami. Uvedeno rozdělení nemocných do skupin NYHA podle hodnot MET. ..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: statistika, intervaly spolehlivosti, normální rozdělení, t-test, ANOVA, analýza kontingenčních tabulek, R..

Anémie v dětském věku
.. 12.4.2011 2.27 MB kdokoli – Přehled, rozdělení a základní poznatky o anémiích u dětí 12.4.2011 1..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. biodiverzity, ale i méně často používané modely rozdělení druhových abundancí a problematiku využití dat tý..

Základy plastickej chirurgie
.. vedomosti o hojení rán, transplantácii kože, rozdelení lalokov. Taktiež sa tento text zaoberá malígnymi ..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. historii použití kovů v zubním lékařství, obecné rozdělení kovů a jejich vlastnosti a na technologii jejich ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-04-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].