Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

rozhodovací stromy a lesy

Rozhodovací stromy a lesy

V přírodovědných oborech se stále více začínají mimo klasických vícerozměrných parametrických technik používat i novější techniky neparametrické. Je to způsobeno především povahou biologických dat, která často nesplňují nároky na použití parametrických metod. Rovněž datové soubory nabývají na objemu a množství dat, ze kterých chceme získat zajímavou informaci, utěšeně roste. Tím však pochopitelně rostou i nároky na jejich zpracování.

 
autor: Klára Komprdová | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: rozhodovací stromy, pokročilé neparametrické metody | příloh: 1 | zobrazeno: 4319x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 21.8.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15

Labyrinty v psychiatrii
.. informací se student v jednotlivých „rozhodovacích uzlech“ musí správně rozhodnout mezi ně.. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, labyr.. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, labyr..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. modelování v programu Statistica 8.4.  Rozhodovací a regresní stromy 8.5.  Rozhodovací a r..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. dat Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Pr..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. prvek, pomocí kterého si uživatel může projít rozhodovací proces u akutního pacienta s cílem vrýt si do pa..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. výukových algoritmů snaží o simulaci rozhodovacího procesu u akutního pacienta. Jednoznačným cí.. .. paměťové stopy. Interaktivní algoritmy neboli rozhodovací stromy jsou podrobně popsány v doporučeních odb.. .. Jeho hodnota se jednak předává mezi jednotlivými uzly a jednak je i modifikována v rámci interakcí na d..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a..

Biostatistika
.. systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a..

Environmentální informační systémy
.. systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a..

Analýza a klasifikace dat
.. Signály, časové řady a lineární systémy Rozhodovací stromy a..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. kliničtí odborníci postupovat v praxi   Rozhodovací analýzy - používají výsledky primárních studií k ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].