Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; Specifické poruchy osobnosti; Poruchy příjmu po.. ..klíčová slova: psychopatologie, biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, ..

Úvod do biologické psychiatrie
.. a hypotézy o mechanismech vzniku a léčby schizofrenie, afektivních poruch a demence. Upravená a r.. ..klíčová slova: neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, ..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. fenotyp vyvolaný v modelech deprese, schizofrenie a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů .. ..klíčová slova: farmakologie, deprese, schizofrenie, Parkinsonova choroba, chování, potkan, m..

Základy biologické psychiatrie
.. hypotézy vzniku a léčby poruch nálady a schizofrenie. Nakonec jsou studenti seznámeni s vybranými e.. ..klíčová slova: antipsychotika, psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní ..

Schizofrénia
.. ako doplnenie a nadstavba nad problematikou schizofrénie, ktorá je opísaná vo Všeobecnej psychiatrii (Ko.. .. je problematika rôznych koncepcií schizofrénie tak ako sa vyvíjali historicky, ale hlavne v ..

Biologická psychiatrie
.. o neurobiologických základech poruch nálady a schizofrenie. Část nazvaná „Biochemické vyšetřovací meto.. .. Biologická psychiatrie: 4. Neurobiologie schizofrenie 14.11.2006 přístup řízen na externím úložišti &nd..

Obecná a speciální psychiatrie
.. 12.1.2006 195 KB registrovaný uživatel – Schizofrenie 12.1.2006 171.5 KB registrovaný uživatel – .. ..klíčová slova: vyšetření, poruchy emotivity, schizofrenie..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. Vše budeme demonstrovat zejména na případu schizofrenie, což je onemocnění, kterému je věnováno značné ús..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].