Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | 1.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové video | klíčová slova: imunochemicky test, analyzátor, karcinom, střevo | příloh: 1 | zobrazeno: 4896x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Programy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla představují dle výsledků klinických a epidemiologických studií účinný způsob, jak snížit úmrtnost na uvedená onemocnění. Nezbytným předpokladem dosažení viditelných výsledků v reálné praxi je náležitá erudice lékařského i nelékařského personálu zapojeného do těchto programů. Organizovaná sekundární prevence zhoubných novotvarů je tedy významným edukačním tématem, a to jak pro studenty lékařských fakult, tak pro všechny lékaře zapojené do screeningu. Pro účely komunikace s laickou i odbornou veřejností připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s příslušnými lékařskými společnostmi portály, které se věnují preventabilním zhoubným nádorovým onemocněním.

 
autor: Ondřej Májek, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Vladimír Dvořák, Daniel Klimeš, Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová, Jakub Gregor, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: organizované screeningové programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom hrdla děložního | příloh: 3 | zobrazeno: 4614x | publikováno: 30.5.2012 | poslední úpravy: 9.5.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné mo.. ..klíčová slova: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, o..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyh.. ..klíčová slova: nádory, střevo tlusté, okultní krev, screening, Kolorektální karcinom, nádory tlustého střeva, d..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce .. ..klíčová slova: biochemie, gastroenterologie, screening, funkční testy, Helicobacter pylori, celiakie, p..

Diagnostika karcinomu prsu
.. část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod bud.. ..klíčová slova: intervenční výkony v prsu, mamografický screening..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
..klíčová slova: design, framakologický screening, preklinické ..

Metoda analýzy komet
.. využívaným aplikacím kometové analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemo..

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
.. (LEEP), destrukční metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické H..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. úrovni, poskytují základ pro vývoj nových metod screeningu, zjišťování rozsahu nádoru, predikce prognózy, a..

Koagulace v kostce
.. poruch, správnou indikaci a interpretaci screeningových koagulačních testů (PT a APTT) a orientaci v..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. a analýz Související články: Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systém..

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. výhody), tieto prístroje sú vhodné pre screeningová vyšetrenia, nedostatkom je ich nižšia pre..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].