Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování uplatňovaného v současné lékařské praxi.

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Ileus, etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika. | příloh: 1 | zobrazeno: 9151x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Fyziologie gastrointestinálního traktu
..klíčová slova: trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka.. ..klíčová slova: trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zv.. .. [B00074] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Chirurgie štítné žlázy
.. [B00074] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s ob..

Chirurgie a invazivní endoskopie
.. [B00679] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF a VF..

Laparoskopická reimplantace močovodu
.. v retroperitoneu u gynekologických výkonů a v břišní chirurgii. Z chirurgických výkonů je to ne..

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. peritoneální katétr, který je zaveden do dutiny břišní, kde se nadbytečný mok v..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, .. .. poranění okruží, poranění bránice, poranění břišní stěny, poranění nadledviny, poranění při polyt.. ..klíčová slova: viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, pla..

Aneuryzma abdominální aorty
.. 5 cm) nebo tzv. rychle rostoucího AAA. Výduť břišní aorty je typickým multifaktoriálním onemocněním. ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. karcinomu spočívá v provedení laváže dutiny břišní s provedením extrafasciální hysterektomie s ob..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. dna a hlediska vztahu k dutým orgánům dutiny břišní. Obr. 4: 3D virtuální realita III. mozkové ko..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].