Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16438x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
.. srdeční smrt je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastá..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malf.. ..klíčová slova: cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené malfo..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je urč.. ..klíčová slova: fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub,..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. přenosu, epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dy.. ..klíčová slova: disorders, vyšetření mozku,..

Základy intenzivní medicíny
.. 21.3.2006 1.43 MB registrovaný uživatel – Smrt mozku a dárcovský program 21.3.2006 205.5 KB r.. .. 1.43 MB registrovaný uživatel – Smrt mozku a dárcovský program 21.3.2006 205.5 KB r.. ..klíčová slova: medicína, koma, infekce, smrt..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. a není vždy omezený pouze na bílou hmotu mozku nebo do zadních oblastí mozku. Může se vys..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex,.. ..klíčová slova: paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex,..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
.. kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makro..

Oko a oční vady
.. který přenáší informaci do zrakových center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na s..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. a sluchové   Tepny mozku a jejich hlavní větve Sinusy a žíly mozku ..

Psychiatrická propedeutika
.. v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a kl..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. řízen na externím úložišti – Buněčná smrt 18.8.2011 kdokoli – Biologie a patologie..

Základy biologické psychiatrie
.. o mezibuněčném a nitrobuněčném přenosu signálu v mozku se zaměřením na signální cesty ovlivňované duševn..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. uživatel – – scintigrafie mozku | 15.11.2010 9.85 MB registrovaný uživatel &..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. 441.67 KB ktokoľvek – – 13. Smrť a umieranie,dôstojné umieranie, eutanázia a as..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. ke změnám funkce neurotransmiterových systémů v mozku. V této práci jsou shrnuty výsledky studia me..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. 1.18 MB ktokoľvek – – Náhla srdcová smrť 7.5.2020 999.48 KB ktokoľvek – – ..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chi..

Analýza dat pro Neurovědy
.. sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a spe..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bole..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. hypofýzy, awake kranitomii (operace nádoru mozku s bdělou fází), ošetření subarachnoidálního krvác.. .. vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR) mozku (celkem kolem 230 nálezů), z různých fází onemo..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. a neepileptických záchvatů, cévních onemocnění mozku a poruch spánku s tím, že jsou zdůrazněna spec..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. archivu normálních nálezů (vyšetření hlavy a mozku) HEAD AND BRAIN ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].