Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

E-learningový kurz geriatrie
.. medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz.. ..klíčová slova: oligosymptomatologie, polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, malnutrice, ..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biol..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..klíčová slova: dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a polohování, kompresivní terap..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].